Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Жолубак Іван Михайлович.

Жолубак Іван Михайлович

старший викладач кафедри

E-mail: Ivan.M.Zholubak@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність "Комп'ютерна інженерія", кваліфікація – магістр, 2014.
 • Національний університет "Львівська політехніка", аспірантура без відриву від виробництва, спеціальність 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти", 2015- по даний час.

Професійна діяльність

 • 2015-2020 - асистент (штатний сумісник) кафедри ЕОМ.
 • 2020-по даний час - старший викладач кафедри ЕОМ.

Наукові інтереси

Алгоритми апаратного захисту інформації в криптграфії.

Основні публікації

Всього 24 праць: 8 статей у фахових виданнях (з них 2 статті англійською мовою), 10 доповідей у матеріалах наукових конференцій і семінарів та 6 методичних вказівок.

Статті

 1. В.С. Глухов, І.М. Жолубак, А.Т. Костик. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", № 830. Львів, 2015. С. 33 – 39.
 2. Жолубак І. М., Глухов В.С. Визначення розширеного поля Галуа GF(dm) з найменшою апаратною складністю помножувача. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» "Інформаційні системи та мережі", № 854. Львів, 2016. С. 63 – 69.
 3. Жолубак І. М., Глухов В. С. Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF(dm) з великою основою. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", № 864. Львів, 2017. С. 77 – 82.
 4. Жолубак І. М., Глухов В. С.  Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» "Комп'ютерні системи та мережі", № 881. Львів, 2017. С. 41 – 47.
 5. V. Hlukhov,  A. Kostyk, I. Zholubak, M. Rahma. Galois Fields Elements Processing Units for Cryptographic Data Protection in Cyber-Physical Systems. Advances in Cyber-Physical Systems. Volume 2. Number 2. Lviv Polytechnic National University. 2017. pp. 47 – 53.
 6. Rodrigue Elias, Valerii Hlukhov, Mohammed Rahma, Ivan Zholubak. FPGA cores for fast multiplicative inverse calculation in Galois Fields. Електротехнiчнi та комп`ютернi cистеми. – Одеса : – 2018. Вид-во Наука і техніка. 27(103), с. 227-233.
 7. Родріг Еліас, Валерій Глухов, Мохаммед Рахма, Іван Жолубак. Ємнісна складність та вбудований контроль пристроїв для  опрацювання елементів розширених полів Галуа. Електротехнiчнi та комп`ютернi cистеми. – Одеса : – 2018. Вид-во Наука і техніка. 29(105), с. 95 – 102.
 8. Р.М. Еліас, В.С. Глухов, М. Рахма, І.М. Жолубак. Вбудований контроль пристроїв для  опрацювання елементів розширених полів Галуа. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» "Комп'ютерні системи та мережі", № 905. Львів, 2018. С. 64 – 72.

Тези конференцій

 1. Andrii Kostyk, Ivan Zholubak. Features of multiplication execution of operations in binary and ternary Galois fields. 5th International Youth Science Forum LITTERIS ET ARTIBUS 2015.  November 26–28 2015. Lviv, Ukraine.
 2. В.С. Глухов, І.М. Жолубак. Порівняння апаратних витрат помножувачів елементів розширених полів Галуа. 17-а міжнародно науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» Одеса, Україна, 23—27 травня 2016 р. C. 133 – 134.
 3. І.М. Жолубак, В.С. Глухов. Визначення розширеного поля Галуа GF(dm) з найменшою апаратною складністю помножувача. Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції, 23 – 28 травня 2016 року. - Івано-Франківськ. 2016. С. 80 - 81.
 4. ГлуховВ.С.,  Жолубак І.М. Дослідження апаратної складності помножувачів розширених полів Галуа Gf(dm). Другий науковий семінар Кіберфізичні системи: досягнення та виклики, Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 21-22 червня 2016 р. Матеріали Другого наукового семінару, с. 98 – 105.
 5. Andrii Kostyk, Ivan Zholubak. The research of the binary codes program complication and application in Cyber Physical Systems. 6th International Youth Science Forum LITTERIS ET ARTIBUS 2016, Computer Science & Engineering (CSE-2016). November 24–26 2016, Lviv, Ukraine.
 6. Zholubak I., Hlukhov V. Hardware complexity of multipliers of extended Galois field in FPGA. 7th International Youth Science Forum LITTERIS ET ARTIBUS 2017, Computer Science & Engineering (CSE-2017). Proceedings. Pp. 420 – 421. November 23–25 2017, Lviv, Ukraine.
 7. Mohammed Rahma, Ivan Zholubak, Valerii Hlukhov. Devices for multiplicative inverse calculation in binary Galois Fields. The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT'2018 24-27 May, 2018, Kyiv, Ukraine. Conference Proceedings, pp. 275 – 278.
 8. Ivan Zholubak, Mohamed Rahma and Valeriy Hlukhov. Automation system program models configuration of cryptography cells in cyber-phisical systems. 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications ICTERI 2018. Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. Pp. 669-679.
 9. Rodrigue Elias, Valerii Hlukhov, Mohammed Rahma, Ivan Zholubak. Hardware Components for Post-Quantum Elliptic Curves Cryptography. Advanced Computer Information Technologies Acit 2018. June 1-3, 2018. International Conference. Ceske Budejovice, Czech Republic. Conference Proceedings, pp. 236 – 239.
 10. Rodrigue Elias, Valerii Hlukhov, Mohammed Rahma, Ivan Zholubak. FPGA Cores for Fast Multiplicative Inverse Calculation in Galois Fields. Міжнародна науково-практична конференція «Eлектротехнічні та комп'ютерні системи: Теорія та практика» ЕЛТЕКС – 2018.  м. Одеса, 29 травня - 1 червня 2018. Електротехнiчнi та комп`ютернi cистеми. – Одеса : – 2018. Вид-во Наука і техніка. 27(103), с. 227-233.

Методичні вказівки

Автори: Глухов В.С., Хомуляк М.О., Бойко Г.В., Жолубак І.М.

 1. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" / Укл.: В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2020. – 15 с. Реєстр. № 9417 від 3 грудня 2020 р.
 2. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" / Укл.: В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2020. – 9 с. Реєстр. № 9418 від 3 грудня 2020 р.
 3. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" / Укл.: В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2020. – 9 с. Реєстр. № 9419 від 3 грудня 2020 р.
 4. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" / Укл.: В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2020. – 35 с. Реєстр. № 9420 від 3 грудня 2020 р.
 5. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" / Укл.: В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2020. – 21 с. Реєстр. № 9421 від 3 грудня 2020 р.
 6. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" / Укл.: В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2020. – 32 с. Реєстр. № 9422 від 3 грудня 2020 р.

Контактна інформація

Відповідальні особи