Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Лабораторія мікропроцесорних пристроїв і систем

Сучасна цивілізація та розвиток технологій немислимі без інформаційних систем перетворення інформації та керування, більшість з яких базується на мікропроцесорних компонентах.

Мікропроцесорні системи

 • Компоненти комунікацій та Інтернету речей
 • Системи перетворення інформації
 • Вбудовані системи
 • Побутові системи
 • Промислові роботи
 • Медичні системи
 • Інформаційні системи
 • Системи спеціального призначення

Лабораторія мікропроцесорних пристроїв і систем (кімн. 504, V навч. корп.) організована та функціонує під керівництвом доц. Пуйди В.Я. з 1984 р. У її створенні та модернізації в різний час брали участь Хомуляк М.О., Гриниха Б.В., Миц А.М., Олексів М.В., Пищак І.І., Торубка Т.В..

Вона забезпечує практикуми таких навчальних дисциплін:

 • Мікропроцесорні системи.
 • Програмні засоби мікропроцесорних систем.
 • Дослідження і проєктування програмних систем.
 • Захист інформації в комп’ютерних системах.
 • Проєктування засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах

В лабораторії є можливість проводити дослідження та розробку під час підготовки бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт та в процесі наукової роботи студентів і аспірантів.

Лабораторія 504-V (панорамна фотографія)
Лабораторія 504-V (оглядове відео)

Під час занять в лабораторії студенти опановують методику та отримують навики використання сучасних апаратних та програмних засобів для пpоектування і налагодження мікропроцесорних пристроїв та систем.

У лабораторії студенти здійснюють наукову роботу за такими напрямами:

 • проектування компонентів для різноманітних систем перетворення інформації, керування та телеметрії;
 • проектування компонентів для систем технічного зору;
 • покращення якості відеозображень;
 • виявлення та ідентифікація об'єктів на відеозображеннях;
 • обробка сигналів та відеозображень з використанням нейронних мереж.

В лабораторії 8 робочих місць, оснащених сучасними комп'ютерами з доступом до глобальних інформаційних ресурсів, мікропроцесорними компонентами і допоміжними апаратними засобами, універсальним та спеціалізованим програмним забезпеченням.

Апаратні засоби

В лабораторії до послуг студентів та аспірантів сучасні персональні комп'ютери, відлагоджувальні модулі провідних виробників мікропроцесорних компонентів, розроблені в лабораторії процесорні та периферійні модулі, адаптери, програматори, а також цифрові осцилографи, генератори сигналів та інші спеціалізовані пристрої, призначені для дослідження, проектування та налагодження мікропроцесорних пристроїв і систем різного призначення.

Відлагоджувальні модулі

Відлагоджувальні модулі використовуються для освоєння основних принципів функціонування відповідних мікропроцесорних сімейств та мікропроцесорних компонентів, проектування апаратних вузлів мікропроцесорних пристроїв і систем під час виконання лабораторних та курсових робіт, підготовки бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт, наукових досліджень студентів та аспірантів.

У лабораторії проводяться ініціативні розробки мікропроцесорних пристроїв та систем для різних застосувань. Зокрема, в останні роки розроблено процесорні модулі на базі мікропроцесорних компонентів середньої та високої продуктивності, сигнальних процесорів для вбудованих систем, інформаційно-вимірювальних систем, перетворення зображень, систем технічного зору різного призначення.

Процесорні модулі

В лабораторії студенти та аспіранти мають змогу займатися дослідженнями та розробкою апаратних та програмних компонентів систем перетворення зображень: для систем технічного зору, покращення якості відеозображень, виявлення та ідентифікації об'єктів на відеозображеннях, обробки сигналів та відеозображень з використанням нейронних мереж тощо. Для цього в лабораторії є відлагоджувальні модулі на базі високопродуктивних мікропроцесорних компонентів, цифрові та аналогові відеокамери, кольорові графічні модулі з різними технічними характеристиками.

Компоненти відеосистем

Розробка мікропроцесорних компонентів для вбудованих систем різного призначення, промислових інформаційних та керуючих систем, інтернету речей вимагає освоєння принципів функціонування та отримання навиків проектування із використанням різноманітних периферійних компонентів типу сенсорів, аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів, виконавчих механізмів, адаптерів різних інтерфейсів тощо. Для цих задач студентам та аспірантам пропонується велика кількість автономних модулів периферійних компонентів різних типів, призначення та застосування.

Периферійні компоненти вбудованих мікропроцесорних систем та Інтернету речей

Для налагодження мікропроцесорних пристроїв та систем лабораторія оснащена відповідними засобами: JTAG, SWD та іншими необхідними адаптерами, програматорами мікросхем, інформаційно-вимірювальними приладами.

Апаратні засоби для відлагодження мікропроцесорних систем. Програматори. Адаптери

 • Стаціонарний цифровий осцилограф
 • Портативний цифровий осцилограф
 • USB осцилограф
 • Цифровий генератор сигналів

Кожне робоче місце в лабораторії обладнано стендами, апаратними та програмними засобами, методичними матеріалами відповідно до задач освоєння навчальних матеріалів, проектування курсових робіт, підготовки бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт, наукової роботи студентів та аспірантів.

Лабораторні стенди

Програмне забезпечення

Комп'ютери на робочих місцях в лабораторії оснащені:

 • ліцензійними ОС Windows 7-10 та ліцензійним програмним забезпеченням загального призначення;
 • спеціалізованим ліцензійним та Free програмним забезпеченням: VisualDSP++, Keil µVision IDE, Atmel Studio, CooCox IDE, IAR, Code Warrior тощо.
Лабораторія постійно модернізується, обладнується актуальними апаратними засобами, програмним забезпеченням та методичними матеріалами.

Контактна інформація

Відповідальні особи