Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Чигінь Василь-Степан Іванович

Чигінь Василь-Степан Іванович

професор, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри ЕОМ

E-mail: Vasyl-stepan.I.Chyhin@lpnu.ua

Контактна інформація

Відповідальні особи