Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Наукові семінари, конференції та видання

Науковий кафедральний семінар «Комп'ютерні системи та мережі»

Тематика наукового семінару відповідає напряму наукової діяльності кафедри, а його проведення спрямоване на підвищення наукового рівня працівників та ефективності навчального процесу. Науковим керівником семінару є завідувач кафедри, д.т.н., проф. Мельник А.О., секретарем семінару - к.т.н, доц. Голембо В.А. На семінарі обговорюються питання новітніх технологій в області обчислювальної техніки та результати дисертаційних робіт. Доповідачами на семінарі є як викладачі, так і аспіранти кафедри, а також запрошені науковці з інших організацій. Тільки за останні 5 років було проведено 35 семінарів на яких заслухано 76 доповідей.

Проблемні науково-технічні семінари

Кафедра організовує проведення проблемних науково-технічних семінарів з запрошенням представників підприємств, які є світовими лідерами в галузі комп'ютерних технологій. Серед перших необхідно відзначити семінари: «Синтез мікропрограмних автоматів», лектор – професор Баранов С.І. (ЛІТМО, Ленінград, 1978 р.); «Вступ до алгоритмічної теорії вимірювань. Фібоначієва арифметика цифрових машин», лектор – професор Стахов А.П. (Вінницький політехнічний інститут, 1987 р.).

З останніх семінарів необхідно відзначити дводенний семінар (13-14 лютого 2013 р.) «Обчислення на графічних процесорах фірми NVIDIA» проведений на базі НУ «Львівська політехніка», організований працівниками кафедри (голова оргкомітету: проф. Мельник А.О., лекційний та практичний курс – провідні спеціалісти фірми NVIDIA - одного із світових лідерів з виробництва засобів високопродуктивних обчислень). На семінарі розглядалися важливі задачі, які ставили за мету показати перспективи та практичне використання графічних процесорів (GPU) у комп'ютерах та їх використання спільно з CPU для прискорення виконання програм в галузі науки і проектування. Для високопродуктивних обчислень було продемонстровано основні архітектури та їх розвиток з моменту використання, такі як: Tesla, Fermi, а також одна з найшвидших та найефективніших в світі архітектура Kepler.

На практичних заняттях з курсу « Програмування GPU-CUDA та Open ACC для розробників » проводилися короткі теоретичні огляди підсистеми пам'яті, стандартних алгоритмів на GPU, огляд CUDA – бібліотек, директив та закріплення набутих знань на практиці. Кожен учасник працював з платформою паралельних обчислень CUDA, яка підтримує набір розширень для мов високого рівня C, C++, Fortran та директиви для паралельних обчислень OpenACC.

У роботі семінару та практичних занять прийняли участь не лише студенти та аспіранти « Львівської політехніки » (ІКТА, ІКНІ, ІМФН, ІТРЕ, ІГДГ), але й фахівці у сфері ІТ зі Львова, Ужгорода, Тернополя, Івано – Франківська та Києва. Всього у роботі семінару прийняло участь понад 150 провідних спеціалістів і науковців в галузі розробки паралельних алгоритмів і паралельного програмування.

У 2012 р., крім того, працівники кафедри були співорганізаторами Міжнародного науково-практичного семінару "Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві", який проводився у м. Луцьку.

Подібні семінари було організовано в 2015-2017 роках для студентів старших курсів кафедри за участі керівників фірм Soft-Serve (президент, к.т.н. Кицмей Т.В.), Cypress Semiconductor (консультант, к.т.н. Кремінь В.Т), Конекс (директор, к.т.н. Варіченко Л.В.), Mita-Teknik (технічний директор Городиський В.І,), НДРТІ (нач. відділення, д.т.н. Оліярник Б.О.) тощо.

Студентські науково-технічні конференції

Перейти до сайту семінару магістрів

Практично всі аспіранти кафедри приймають участь у роботі конференцій молодих вчених, студенти – у предметних конференціях. Кафедра є співорганізатором щорічної міжнародної конференції молодих вчених "Компютерні науки та інженерія CSE" (Computer science and engineering). 1-ша конференція відбулася в жовтні 2006 р. Тоді з 49 доповідей молодими вченими кафедри було представлено 6 доповідей від 7 авторів. Про актуальність тематики конференцій і її популярність серед молодих вчених свідчить той факт, що починаючи з 3-ої конференції на її основі стартував 1-ий Міжнародний. фестиваль науки. Останній, 3- ій міжнародний фестиваль, відбувся у 2011 році.

З 2012 року практикується проведення секцій молодих науковців при міжнародних крнференціях. Так в IX Міжнародній науково-технічній конференції "Методи і засоби вимірювання фізичних величин" – "Температура-2012" прийняли участь 58 студентів за кваліфікаційним рівнем підготовки магістр. Всі 58 робіт опубліковано у збірнику матеріалів конференції.

Науково-технічні конференції

Одним з дієвих способів представлення результатів наукової діяльності кафедри є науково-технічні конференції. Всі працівники кафедри та аспіранти, переважна більшість магістрів, частина спеціалістів та студентів молодших курсів представляють результати наукових досліджень на конференціях.

Всього за роки незалежності працівники кафедри прийняли участь у науково-технічних конференціях країн Єврори, Азії і Америки, зокрема, в Болгарії, Бельгії, Італії, Німеччині, Фінляндії, Великобританії, Польщі, Франції, Румунії, США, Японії, Сінгапурі.

Наводимо перелік найбільш престижних міжнародних наукових конференцій, на яких протягом 20 років (з 1992р. до 2011р.) співробітники кафедри виступили з доповідями, які публікувались в наукових працях цих конференцій.

Назва конференції Місце проведення Рік
2nd International Confertnce "Black Sea'92" Varna Bulgaria 1992
6th IMEKO International Symposium on Intelligent Instrumentation for Remote and On-site Measurements (TC-4) Brussels Belgium 1993
XIII IMEKO World Congress "From measurement to innovation" Torino Italy 1994
3rd International Confernce "Black Sea'94" Varna Bulgaria 1994
40 Internationales Wissenschaftliches Kolloquim Ilmenau Germany 1995
IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference in Cooperation with TC-7 Brussels Belgium 1996
6th International Symposium on Temperature and Thermal Measurement in Industry and Science "TEMPEKO'96" Torino Italy 1996
41 Internationales Wissenschaftliches Kolloquim Ilmenau Germany 1996
4th International Technical Conference on Ocean Engineering and Marine Technology "Black Sea'97" Varna Bulgaria 1997
XIV IMEKO World Congress "New measurements – chalenges and visions" Tampere Finland 1997
Oceanology International'98 Conference "The Global Ocean" Brighton UK 1998
5th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES'98) Lodz Poland 1998
International Conference "Computer Systems and Networks" Rzeszow Poland 1998
12th European Conference on Solid-State Transducers and the 9th UK Conference on Sensors and their Appllications Southampton UK 1998
43 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium (IWK-43) Ilmenau Deutschland 1998
10th TC-4 International Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation Naples Italy 1998
IFAC/SICE Workshop: Control in Natural Disasters Tokyo Japan 1998
XI Conference "Application of Microprocessors in Automatic Control and Measurement" Warsaw Poland 1998
Oceanology International'99 "Pacific Rim" Singapore Singapore 1999
44 International Scientific Colloquium (IWK) of the Technical University Ilmenau Ilmenau Germany 1999
15th World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO-XV) Osaka Japan 1999
6th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES'99) Krakow Poland 1999
International conference "Sensor Networks and Communications" (Innocap'99) Grenoble France 1999
SPIE's 13th Annual International Symposium on Aerospace/Defence Sensing, Simulation, and Controls Orlando USA 1999
NATO Advanced Research Workshop: Advanced Environments. Tools and Aplication for Cluster Computing Mangalia Romania 2001
International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2001) Foros Ukraine 2001
V Международная научно-техническая конференция "Новые информационные технологии и системы" Пенза Россия 2002
NATO ARW CIPC-2003 Sinaia Romania 2003
1st International Conference "Advanced Computer Systems and Network: Design and Application" (ACSN'2003) Lviv Ukraine 2003
6-ая Международная научно-техническая конференция «Интеллектуальные и многопроцессорные системы - 2005» (ИМС'2005) и «Искусственный интеллект - 2005» Геленджик Россия 2005
2st International Conference "Advanced Computer Systems and Network: Design and Application" (ACSN'2005) Lviv Ukraine 2005
Konferencja "Aktualne Problemy w Elektrotechnice i Informatyce" Ameliówka Poland 2005
20th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS-2006) Bonn Germany 2006
NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS-2007) Edinburgh UK 2007
3th International Conference "Advanced Computer Systems and Network: Design and Application" (ACSN'2007) Lviv Ukraine 2007
19th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2007) Bergeggi Italy 2007
EUROSIM/UKSim 10th International Conference on Modelling and Simulation Cambridge England 2008
4th International Conference "Advanced Computer Systems and Network: Design and Application" (ACSN'2009) Lviv Ukraine 2009
International Conference "Intelligent Information and Engineering Systems" (INFOS 2009) Krynica Poland 2009
5th International Conference "Advanced Computer Systems and Network: Design and Application" (ACSN'2011) Lviv Ukraine 2011

Особливо зросла активність в останні роки. За 2013-2017 рр працівники кафедри прийняли участь в 50 міжнародних конференцій, проведених в Англії, Німеччині, Румунії, Польщі та ін., де представлено 142 доповіді.

Міжнародна конференція "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання"

Перейти до сайту конференції

Кафедра ЕОМ є організатором міжнародної конференції "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання" (голова конференції: проф. Мельник А.О). Співорганізаторами конференції є: секція "Україна" Міжнародного науково-технічного товариства IEEE, Українська секція Міжнародного науково-технічного товариства ACM, Міжнародна Академія комп'ютерних наук і систем.

Пленарне засідання 1-ї Міжнародної конференції "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання" ACSN-2001 в актовій залі головного корпусу університету. Роботу конференції відкриває проректор (в даний час ректор університету) професор Бобало Ю.Я.

Конференція відбувається раз у 2 роки; перша (2003 рік) була присвячена 40-річчю кафедри. За цей час відповідно до змін пріоритету і головних напрямків наукових досліджень змінювались напрямки роботи конференції: 1-ша конференція – секційні засідання за напрямками: "Системи на кристалі", "Комп'ютерні мережеві технології", "Розробка програмного забезпечення", "Алгоритми"; 5-та (2011 рік): "Проектування комп'ютерних систем", "Технології комп'ютерних мереж", "Програмна інженерія", "Спеціалізовані комп'ютерні системи", "Цифрова обробка сигналів" та "Комп'ютерна безпека". Крім того, в інші роки працювали секції за напрямками "Архітектура комп'ютерних систем та мереж", "Паралельна та розподілена обробка", "Грід-технології", "Комп'ютерні технології у вимірюваннях", "Спеціалізовані комп'ютерні системи". Про ефективність роботи конференції свідчить такий факт: на 1-ій заслухано 45 доповідей (4 робочі секції), на останній – 120 (6 робочих секцій). Всього в роботі конференцій прийняли участь науковці з 14 країн (Україна, Німеччина, Японія, США, Польща, Кувейт, Йорданія, Сирія, Ірландія, Малайзія, Ліван, Іран, Тайвань, Індія), в тому числі від організацій-розробників та навчальних закладів з понад 20 міст України (,Львів, Київ, Донецьк, Харків, Чернігів, Кіровоград, Житомир, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Суми, Одеса, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці та ін.). Всього було заслухано 488 доповідей, з них 98 – доповіді працівників кафедри: 20 - робіт представлені студентами (у співавторстві).

Праці конференції публікуються у збірнику. Кращі роботи, представлені на конференції, рекомендуються до публікації у Віснику НУ "Львівська політехніка "Комп'ютерні системи та мережі".

Науковий вісник «Комп'ютерні системи та мережі»

Перейти до Віснику

Науковий вісник «Комп'ютерні системи та мережі» виходить з 1998 року. Основну роботу з підготовки Вісника Львівської політехніки "Комп'ютерні системи та мережі" до щорічного видання виконувала редакційна колегія. До складу редакційної колегії входили провідні вчені Львівської політехніки та інших регірнів України. Відповідальним редактором постійно був проф., д-р техн. наук А.О.Мельник, відповідальним секретарем – доц. канд. техн. наук Парамуд Я.С. Серед членів редколегії слід відзначити докторів техн. наук Буня Р.А., Дунця Р.Б., Дудикевича В.Б., Івахіва О.В., Наконечного А.Й., Оліярника Б.О., Столярчука П.Г., Тарасенка В.П., Харченка В.С., Черкаського М.В., Яцимірського М.М., докторів фіз.-мат. наук Ємця В.Ф., Куриляка Д.Б.

У Віснику друкувалися статті, що відбивали результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Львівської політехніки, вченими інших регіонів України та зарубіжжя в галузі теорії та розроблення обчислювальних систем загального та спеціального призначення та їх компонентів, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Перед опублікуванням кожна стаття рецензувалася двома рецензентами - вченим Львівської політехніки та вченим із іншої наукової установи.

Вісник орієнтований на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів, які спеціалізуються в царині комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій.

Контактна інформація

Відповідальні особи