Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Костик Андрій Тарасович

Костик Андрій Тарасович

асистент кафедри

E-mail: Andrii.T.Kostyk@lpnu.ua

Основні публікації

 1. Глухов В.С., Костик А.Т., Жолубак І.М., Рахма М. Galois Fields Elements Processing Units for Cryptographic Data Protection in Cyber-Physical Systems // Вісник НУ "Львівська політехніка" Advances in Cyber-physical Systems. – 2017. – Volume 2. Number 2. – С. 47–53.
 2. Kostyk A., Hlukhov V., Berezko L. The research of multiplication in the ternary Galois field // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму, 23–25 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – P. 432–433.
 3. Жолубак І. М., Костик А. Т., Глухов В. С. . Особливості опрацювання елементів ауко мет полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 33–39. (Жолубак І. М., Костик А. Т.).
 4. Глухов В.С., Костик А.Т. Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 27–33.
 5. Жолубак І.М., Костик А.Т., Глухов В.С. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 33-39.
 6. Глухов В.С., Костик А.Т., Шняк М.М. Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2015. - №826. - С. 27 - 33.
 7. Добуш А.Р., Костик А.Т. Методи вбудованого контролю виконання операцій у полях Галуа для реалізації в НВІС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 22–27.
 8. В.С. Глухов , А.Т. Костик. Використання сучасних ПЛІС для опрацювання елементів полів Галуа GF(pq). // Матеріали дев'ятої конференція ХУПС ім. І. Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", Харків, 17 – 18 квітня, 2013 р. Харків, 2013 - С. 178.
 9. Добуш А., Костик А. «Виправлення помилок при опрацюванні цифрових підписів за ДСТУ 4145 – 2002».
 10. Andrij Dobush , Andrij Kostyk. Acceptable Galois Field Arithmetic for Lightweight Elliptic Curve Cryptography, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 103-104 р.

Контактна інформація

Відповідальні особи