Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Морозов Юрій Васильович

Морозов Юрій Васильович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Yurii.V.Morozov@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський державний університет, фізичний факультет, 1989.
 • Пошукувач, Державний Університет "Львівська Політехніка", 1994-1997.
 • Кандидатська дисертація "Аналогові вторинні перетворювачі інтегральних сенсорних пристроїв", Державний Університет "Львівська Політехніка", Львів, 1997.

Професійна діяльність

 • 1989-1991 - інженер Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту.
 • 1991-1993 - старший інженер відділу метрології фірми "Галлар".
 • 1994-1998 - заступник директора СП "Оптімус-Україна".
 • з 1999 по даний час - асистент, доцент кафедри ЕОМ.

Професійний досвід

 • 1989-1997 - проектування схемотехніки та топології інтегральних схем обробки сигналів.
 • 1997-1999 - розробка баз даних.
 • з 1999 по даний час - створення систем комплексного захисту інформації.

Нагороди

Наукові інтереси

Cтворення систем комплексного захисту інформації (КЗІ) (проектування віртуальних комунікаційних мереж (VPN), засобів кодування інформації, систем розмежування доступу до інформації, засобів аналізу стійкості мереж, механізмів виявлення атак).

Основні публікації

1 препринт, виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах.

 1. Morozov Y., Bielik V., Morozov M. Sensors in cyber-physical systems based on Android operating system // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol 6, № 2. – С. 83–89.
 2. Мельник А.О., Морозов Ю.В., Гаваньо Б.І., Гупало П.А. Біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19 // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 3–5.
 3. Melnyk A., Havano B., Morozov Y., Hupalo P. HealthSupervisor: mobile application for round-the-clock remote monitoring of the human functional state // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2853 : Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security with CEUR-WS (Khmelnytskyi, Ukraine, March 24–26, 2021). – Р. 24–37. (SciVerse SCOPUS).
 4. Мельник А.О., Морозов Ю.В., Гаваньо Б.І. HealthyLungs: mobile applications for round-the-clock remote monitoring of lung function in patients with COVID-19 // Advanced computer information technologies, ACIT’2021 : proceedings of the 11th International conference (Deggendorf, Germany, September 15-17, 2021). – 2021. – C. 554–559. (SciVerse SCOPUS).
 5. Pasternak I., Morozov Y. Modular network interface for distributed information navigation systems // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol.3, № 2. – P. 15–25. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International).
 6. Iryna Pasternak, Yuriy Morozov. Using the Principle of Modularity of Client-Server Interaction in the Global Network, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 61-64 р.
 7. Р.К. Третяк, Ю.В. Морозов. Геопортал. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 199-200
 8. Т.М. Кольбух, Ю.В. Морозов. Система збору навігаційної інформації. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 197-198
 9. С.В. Четиркін, Ю.В. Морозов. Медична інформаційна система. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 205-207
 10. Р. А. Назаревич, А. В. Назаревич, Ю.В. Морозов. Оптимізація сховища даних геофізичного моніторингу. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 279-285
 1. Морозов Ю.В., Пастернак І.І. Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 108-112.
 2. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Морозов Ю.В., Чапля Є.Я. Вторинні перетворювачі сенсорних ІС з живленням по сигнальній шині//Препринт №6-96. ЦММ ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України. - 1996. - 39с.
 3. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Морозов Ю.В., Халавка А.І. Очікувальний режим роботи біполярних сенсорних ІС багатоканальних інформаційно-вимірювальних систем//Вісник ДУ "Львівська політехніка". - 1995. - №313: Комп'ютерні системи проектування: теорія і практика. - С.131-136.
 4. Гладун М.Р., Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Морозов Ю.В. Функціонально - синтезуючі перетворювачі на спеціалізованих аналогових перемножувачах//В кн. "Схемотехніка аналогових мікроелектронних сенсорних пристроїв"/За ред. Готри З.Ю., Голяки Р.Л., Каліти В. - "Львівська політехніка". 1996. - С.

Контактна інформація

Відповідальні особи