Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Викладання комп'ютерних технологій в Інституті підприємництва та перспективних технологій

Одночасно з розбудовою та розвитком української державності значного реформування зазнала система освіти в Україні. В період середини та кінця 90-х років в державі починає створюватись мережа приватних вищих навчальних закладів, яка покликана вирішити проблему зайнятості випускників середніх шкіл, оскільки у зв'язку із падінням рівня промислового виробництва, банкрутством і закриттям більшості підприємств молодь втратила можливість працевлаштування. Особливо актуальною проблема зайнятості постала для Західного регіону України, де припинила діяльність більшість заводів та науково-дослідних інститутів оборонної та радіотехнічної промисловості.

Саме в цей час, у 1998 році, за ініціативи тодішнього ректора «Львіської політехніки» Ю.К. Рудавського у Львові створюється Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ) – приватний вищий навчальний заклад IІІ рівня акредитації з філіями у Стрию та Дрогобичі. Основною метою діяльності цього навчального закладу була підготовка фахівців економічного та комп'ютерного профілю, найбільш популярних на той час серед молоді, із запровадженням новітніх підходів до організації навчального процесу. Відомо, що державні навчальні заклади мали недостатнє фінансування і не могли підтримувати та розвивати матеріально-технічну базу на достатньому рівні, а приватні заклади на противагу їм, за рахунок акумулювання власних коштів швидкими темпами оснащували сучасні лабораторії, особливо це виявлялось в комп'ютеризації навчального процесу.

Значну роль у становленні та розвитку ІППТ відіграли працівники кафедри ЕОМ. Власне, колектив з підготовки фахівців комп'ютерного напряму сформував та очолив д.т.н., професор Мельник А.О. У цьому ж 1998 році ним створюється факультет комп'ютерних та інформаційних технологій (ФКІТ) для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрями підготовки "Комп'ютерна інженерія" і "Комп'ютерні науки") та спеціаліст (спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг"). Професор А.О.Мельник був деканом протягом усього часу діяльності факультету. Всі навчальні плани для факультету ФКІТ були розроблені працівниками кафедри ЕОМ: проф. Мельником А.О., проф. Ємцем В.Ф., доц. Березко Л.О., доц. Троценко В.В. З 2003 року значну роботу з організації навчального процесу на посаді заступника декана цьому факультеті виконував В.С.Мархивка.

Для підготовки бакалаврів напряму «Комп'ютерна інженерія» та фахівців спеціальності «Комп'ютерні системи та мережі» у 2001 році в ІППТ створюється кафедра комп'ютерних систем і технологій (КСТ). Кафедру в різні роки очолювали професор А.О.Мельник, доцент В.М.Якубенко та професор Р.Б.Дунець. Основу колективу кафедри КСТ складали викладачі кафедри електронних обчислювальних машин НУ «Львівська політехніка», які працювали сумісниками на цій кафедрі, що давало змогу забезпечувати високу якість навчального процесу. Значний вклад у підготовку фахівців високого рівня внесли доценти: Березко Л.О., Ваврук Є.Я, Глухов В.С., Голембо В.А., Квурт Л.С., Парамуд Я.С., Троценко В.В., Пуйда В.Я, старші викладачі Лисак Т.А., Мархивка В.С., Міюшкович Є.Г., Паньків Р.С., Хомич С.В., Хомуляк М.О.

Від дня заснування кафедра проводила велику роботу з навчально-методичного забезпечення дисциплін, залучення провідних фахівців в галузі комп'ютерної техніки до навчального процесу, створення навчальних лабораторій та робочих комп'ютерних місць для студентів, підвищення якості лекційних, лабораторних та практичних занять, запровадження в навчальний процес в рамках годин, виділених на дисципліни за вибором вищого навчального закладу, нових сучасних курсів з комп'ютерної інженерії.

В цьому інституті та кафедрі, зокрема, була запроваджена нова форма організації навчання на філії м.Стрий, яка полягала в забезпеченні навчального процесу студентів молодших курсів по місцю проживання за рахунок щоденного приїзду викладачів з базового інституту. Це дало змогу значно розширити контингент студентів. З часом нововведення набуло популярності серед батьків та учнівської молоді, бо забезпечувалось здобуття освіти по місцю проживання і зменшувались фінансові витрати сімей на навчання дітей.

Перший випуск бакалаврів кафедрою КСТ здійснено у 2003 році, а спеціалістів – у 2004 році. Кращі випускники кафедри, як правило, продовжували навчання в магістратурі на кафедрі ЕОМ «Львівської політехніки».

Кафедра комп'ютерних систем і технологій у 2001 році долучилась, як випускаюча, до підготовки молодших спеціалістів на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) за спеціальністю "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж" (термін навчання 4 роки). Згідно із Законом України "Про вищу освіту" фахівцям із кваліфікацією молодших спеціалістів було надано право продовжити навчання на освітньо-професійних програмах підготовки бакалаврів відповідних напрямів підготовки зі скороченим терміном навчання. Тому, починаючи з 2004 року контингент студентів кафедри КСТ щорічно поповнювався молодшими спеціалістами, які зараховувалися на скорочений термін підготовки бакалаврів.

Саме поглиблена профорієнтація, окрім інших складових, була метою десяти років діяльності в ІППТ інноваційного навчально-наукового виробничого комплексу «Школа – коледж – інститут – підприємство». Міністерство освіти і науки підтримало цей незвичний педагогічний експеримент і надало йому статус експериментального майданчика щодо впровадження ступеневої освітньої моделі. Суть новації в тому, що учні 10–11 класів шкіл мали змогу паралельно навчатися за три- або чотирирічними програмами підготовки молодшого спеціаліста у вузі. Експеримент виявився вдалим. Нині учасниками комплексу є 13 шкіл Львова, низка шкіл та гімназій у Новому Роздолі, Самборі, Стрию, Дрогобичі, Бориславі, Стебнику і Турці.

Контактна інформація

Відповідальні особи