Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Муляревич Олександр Володимирович

Муляревич Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Oleksandr.V.Muliarevych@lpnu.ua

Освіта

 • НУ «Львівська політехніка», магістр з комп’ютерних систем та мереж, 2012 р.
 • Аспірантура за спеціальністю 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти, НУ «Львівська політехніка», 2015 р.
 • Кандидатська дисертація на тему «Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах» за спеціальністю 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти, м.Львів, НУ «Львівська політехніка», 2016 р.

Професійна діяльність

 • 2014 - 2018 асистент кафедри ЕОМ.
 • 2019 - по сьогодні – доцент кафедри ЕОМ.

Наукові інтереси

Дослідження розподілених високонавантажених мікросервісних систем, ройовий інтеелкт, інтернет речей, хмарні обчислення, технології паралельних обчислень, засоби комп’ютерного бачення та застосування багатоагентних систем.

Участь у виконанні держбюджетної теми кафедри ЕОМ: ДБ/КІБЕР «Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кіберфізичних систем» (номер державної реєстрації 0115U000446).

Розробка алгоритмів логістичної оптимізації, проектування систем моделювання мережного обладнання, проектування та розробка високонавантажених масштабованих обчислювальних систем, систем комп’ютерного бачення.

Сертифікати

Сертифікат віртуального навального середовища електронного комплексу з навчальної дисципліни "Технології паралельного програмування"

Основні публікації

 1. Голембо В.А., Муляревич О.В. Модифікація методу мурашиної колонії для розв’язання задачі комівояжера колективом автономних агентів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №717: Комп’ютерні системи та мережі. – с. 24 – 30.
 2. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Муляревич О.В. Нові підходи до розв’язку задач комбінаторної оптимізації колективом автономних агентів // Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN-2011 "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання". — Львів. — 2011. — с. 227 – 230.
 3. Муляревич О.В., Голембо В.А. Імплементація методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2013. – №771: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – с. 245 – 252.
 4. Муляревич О.В., Голембо В.А. Розробка додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №806: Комп’ютерні системи та мережі. – с. 181 – 186.
 5. Муляревич О.В., Голембо В.А. Вирішення проблем при розв'язанні динамічної асиметричної задачі комівояжера в умовах частково невідомих вхідних даних // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2015. Комп'ютерні системи та компоненти. Т.6, Вип.1. – с. 21 – 26.
 6. Muliarevych O., Golembo V. New approaches for solving travelling salesman problems using agents swarm intelligence behavior model // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. - CLM Consulting Publ., Warsaw 2015, Vol 5(5). – pp. 131 – 143.
 7. Muliarevych O. Solving dynamic asymmetrical Travelling Salesman Problem in conditions of partly unknown data // Матеріали XIII-ої міжнародної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії — TCSET'2016, 23 - 26 лютого 2016. — Львів - Славське: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — с. 446 – 448.
 8. Муляревич О.В. Застосування поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах. // Збірник наукових праць “Велес” за матеріалами II-ої міжнародної конференції “Наука і сучасність: виклики глобалізації” — 29 червня 2016. — Київ: Центр наукових публікацій, 2016. — с. 86 – 91.
 9. Oleksandr Muliarevych “Cyber-Physical System for Solving Travelling Salesman Problem” // ACPS. – Ukraine Lviv 2017, Volume 2, Number 1. – pp. 22 – 28.
 10. Muliarevych O.V. Solving distributed Travelling Salesman Problem as part of broadcast routing task. // Збірник наукових праць “Велес” за матеріалами IV-ої міжнародної конференції “Інноваційні підходи і сучасна наука” 1 частина — 30 березня 2018. — Київ: Центр наукових публікацій, 2018. — с. 81 – 91.
 11. Muliarevych O. “Solving broadcast routing tasks with the nature-inspired approaches” // Scientific Light. - SLG Publ., Poland Wroclaw 2019, Vol.1 (25). – pp. 24 – 26.

Контактна інформація

Відповідальні особи