Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Хомуляк Мирослав Олегович

Хомуляк Мирослав Олегович

провідний спеціаліст кафедри ЕОМ, старший викладач кафедри ЕОМ за сумісництвом

E-mail: myroslav.o.khomuliak@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1984.

Професійна діяльність

 • 1984-1990 – інженер, мол. науковий співробітник НДКІ ЕЛВІТ ЛПІ.
 • 1990-1998 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник НДЛ-83 ЛПІ.
 • з 1998 до цього часу – інженер, завідувач лабораторії комп'ютерних мереж кафедри ЕОМ, провідний спеціаліст кафедри ЕОМ; асистент, старший викладач кафедри ЕОМ за сумісництвом.

Професійна досвід

 • 1984-1986 – проектування спеціалізованих систем відображення інформації.
 • 1986-1992 – проектування апаратних засобів мікро-ЕОМ.
 • 1992-1996 – проектування мікропроцесорних систем вимірювання кількісних параметрів рідин та газів.
 • з 1996 до цього часу – проектування апаратних засобів систем розпізнавання і технічного зору.

Нагороди

Наукові інтереси

Методи та засоби аналізу зображень з використанням універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем.

Основні публікації

 1. Глухов В. С. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: навчальний посібник / В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 156 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 60 від 08.12.2021
 2. Хомуляк М.О., Пильгун А.О. Система керування позиціонуванням сонячної панелі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2018. – № 905. – С. 137–141.
 3. Гаврилюк М.О., Гриниха Б.В., Опир Ю.М., Пуйда В.Я., Хомуляк М.О. Система моделювання процесу автоматичного стеження за візуальними об'єктами. Збірник наукових праць "Комп'ютерні технології друкарства", УАД, 1998.
 4. Пуйда В.Я., Хомуляк М.О. Модуль вводу візуальної інформації. Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології", № 392, 2000.
 5. Хомуляк М.О. Деякі особливості створення бібліотечних компонентів в системі проектування друкованих плат ACCEL EDA. Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", № 437, 2001.
 6. Хомуляк М.О. Сенсорна діагностична мережа стаціонарного відділення клінічної лікарні. Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", № 463, 2002.
 7. Самотий В.В., Хомуляк М.О. Методика покращання форми вихідного сигналу мостового паралельного тиристорного інвертора. Вісник НУ "Львівська політехніка" "Автоматика, вимірювання та керування", № 500, 2004.
 8. Самотий В.В., Хомуляк М.О. Методика покращання форми вихідного сигналу однофазного подільника частоти на базі керованого двопівперіодного випрямляча. Вісник НУ "Львівська політехніка" "Автоматика, вимірювання та керування", № 530, 2005.

Контактна інформація

Відповідальні особи