Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Міжнародна наукова співпраця

Міжнародна наукова співпраця тривалий час виникала через посередництво іноземних студентів, яких в 1970 – 1991 роки навчалось досить багато на кафедрі ЕОМ. Зокрема, така співпраця відбувалась через студентів з Польщі, Угорщини, Німеччини (НДР), які потім підтримували зв'язки з кафедрою як аспіранти.

Більш стабільні зв'язки встановились з 1996 року з Вищою фаховою школою ім. Г.С. Ома в Нюрнберзі (Німеччина) завдяки виділеному урядом Баварії гранту для професора Мельника А.О. для проведення спільних наукових досліджень.

Досить велика кількість викладачів, аспірантів та студентів кафедри ЕОМ пройшли наукове стажування в цьому навчальному закладі.

Наукове стажування відбувалось за такими напрямками:

Були опубліковані наукові статті, проведено семінари, зроблено доповіді на міжнародних конференціях.

Як результат, за досягнення у науковій співпраці Міністерство освіти та науки Баварії у 1999 році надало кафедрі ЕОМ грант на закупку обладнання на суму 20 тис. марок.

Окрім того, була налагоджена співпраця з Промисловим інститутом електроніки (Варшава, Польща) в розробці пристроїв цифрового опрацювання сигналів.

Укладено угоду з фірмою JENA–engineering (Німеччина) з проведення досліджень та встановлення океанологічних контейнерів.

За результатами співпраці з фірмою ALDEC (США) кафедрі надана ліцензія на користування пакетами проектування великих інтегральних схем «ACTIVE HDL».

Фірми ALTERA (США) та CADENCE (США) постійно надають кафедрі ЕОМ ліцензії на програмні засоби проектування надвеликих інтегральних схем та засоби навчального процесу.

В 1999 році кафедра ЕОМ стала членом європейської мережі університетів з питань обміну навчальними продуктами в галузі вбудованих комп'ютерних засобів.

Викладачі кафедри беруть участь в діяльності Інституту інженерів – електриків (IEE , Велика Британія), Асоціації комп'ютерної техніки (АСМ, США), Інституту інженерів електриків та електроніків (IEEE, США), Європейського наукового консорціуму ESCI (European Electronic & Systems Design Imtiative), ESF – European Scientific Foundation, Європейського наукового консорціуму е‑mobility.

В рамках обміну інформацією кафедра ЕОМ підтримує зв'язки з багатьма дослідницькими та навчальними закладами США, Німеччини, Польщі, Австрії, Великої Британії, Азербайджану:

Окремо доцільно зупинитися на науковій співпраці із фірмами Xilinx, Cypress та використанню результатів цієї співпраці в навчальному процесі.

Практично одночасно з появою нового типу елементної бази сучасних комп'ютерів – програмованих логічних матриць (ПЛМ) та програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), з початком її використання науково-дослідними організаціями регіону на кафедрі ЕОМ почалася підготовка фахівців, здатних виконувати проектування комп'ютерних вузлів на основі ПЛМ та ПЛІС.

Більше десяти років основною базою для вивчення особливостей та можливостей програмованих інтегральних схем були ПЛІС найбільш відомого світового виробника – ф. Xilinx. Навчальний процес будувався на використанні студентами систем автоматизованого проектування Xilinx WebPack, повнофункціональних версій САПР Active-HDL ф. Aldec (переданих кафедрі на доброчинних основах засновником ф. Aldec доктором Стенли Гайдуком) та студентських версій САПР Active-HDL.

Черговим кроком у розвитку програмованих інтегральних схем став розвиток аналогових і аналого-цифрових програмованих інтегральних схем, програмованих систем на кристалі.

Провідні позиції у цій галузі займає ф. Cypress Semiconductor (з широковідомими програмованими системами на кристалі - PSoC).

Велика кількість випускників кафедри ЕОМ працює в українському підрозділі цієї фірми, виконує для неї окремі проекти. Співробітники підрозділу пропонують студентам кафедри теми бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт, дипломних проектів, керують ними, допомагають консультаціями. В українському підрозділі ф. Cypress Semiconductor впроваджуються результати кваліфікаційних робіт та дипломних проектів, а також результати дисертаційних досліджень аспірантів кафедри.

У свою чергу, результати досліджень співробітників підрозділу друкуються у наукових Вісниках НУЛП «Комп'ютерні системи та мережі», відповідальним редактором якого є зав. каф. ЕОМ, д.т.н., проф. Мельник А.О. У 2012 р. ф. Cypress Semiconductor кафедрі ЕОМ був переданий комплект стендів CY8CKIT-001 та САПР PSoC Designer для комплектування навчальної лабораторії з вивчення програмованих аналого-цифрових схем. Виконання лабораторних робіт на цих стендах включається в навчальні програми дисциплін «Проектування вбудованих комп'ютерних систем», «Проектування комп'ютерних систем та мереж», «Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж». Універсальність програмованих систем на кристалі, стендів CY8CKIT-001 та САПР PSoC Designer дозволяє планувати їх використання у більш широкому колі навчальних дисциплін – від електроніки до комп'ютерних систем.

Широка міжнародна співпраця дозволила кафедрі ЕОМ розвиватися та прогресувати паралельно з бурхливим розвитком комп'ютерних технологій.

Проф. Мельник А.О. є членом ради директорів міжнародного наукового проекту Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS) в рамках програми Європейської кооперації COST (Europian Cooperation in Science and TechnologyProgram), IC1305 action.»

Контактна інформація

Відповідальні особи