Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Лабораторія електроніки та комп'ютерної схемотехніки

Лабораторія електроніки та комп’ютерної схемотехніки (кімн. 509, V навч. корп.), яку створили під керівництвом Лаврова Г.М. та Вітера Ю.С., функціонує під керівництвом ст. викл. Паралюха І.П. Вона забезпечує лабораторні практикуми таких навчальних дисциплін:

 • Комп'ютерна електроніка.
 • Комп'ютерна схемотехніка.
 • Периферійні пристрої, інтерфейси та драйвери.
Лабораторія 509-V (панорамна фотографія)
Лабораторія 509-V (оглядове відео)

Під час занять в лабораторії студенти опановують такі знання та отримують такі навики:

 • Загальні принципи реалізації, основні характеристики і особливості застосування елементів комп'ютерної електроніки.
 • Принципи побудови та особливості застосування iнтегpальних мiкpосхем piзних технологiчних гpуп та обчислювальних пpистpоїв на їх основі.
 • Уміння будувати функціональні вузли аналогової та цифрової електроніки із заданими характеристиками.
 • Уміння будувати нескладні малопотужні вторинні джерела живлення і розраховувати їх параметри, забезпечувати захист джерел живлення.
 • Уміння застосовувати iнтегpальнi мiкpосхеми piзних технологiчних гpуп у pеальних pозpобках.
 • Уміння самостійно розробляти комп'ютерні пристрої на мiкpосхемах малого та середнього ступеня iнтегpації.

У лабораторії провадиться наукова робота студентів за такими напрямами:

 • Методи та засоби аналогової обробки сигналів.
 • Дослідження засобів узгодження сигналів аналогових сенсорів з АЦП.
 • Методи та засоби імпульсної стабілізації напруги.
 • Дослідження засобів узгодження сигналів ЦАП з аналоговими актуаторами.

В лабораторії 7 робочих місць, оснащених сучасними комп'ютерами з доступом до глобальних інформаційних ресурсів, стендами мікросхемотехніки, а також осцилографами, вольтметрами, генераторами імпульсів, генераторами спеціальних сигналів.

Програмне забезпечення комп'ютерів лабораторії містить MS Windows, MS Visio, симулятори електронних схем IC та NL5.

Для розвитку лабораторії заплановано розширення парку комп'ютерів, придбання цифрових осцилографів, модернізація стендів.

Контактна інформація

Відповідальні особи