Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Клушин Юрій Сергійович

Клушин Юрій Сергійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Yurii.S.Klushyn@lpnu.ua

Основні публікації

  1. Клушин Ю.С. Комп'ютерна електроніка: навчальний посібник / Ю. С. Клушин. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 155 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 60 від 8 грудня 2021
  2. Клушин Ю.С., Грицик А.Я. Кіберфізична система автономного поливу з дистанційним управлінням // Комп’ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 38–46.
  3. Клушин Ю.С., Цап'як М.А. Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці // Комп’ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 47–57.
  4. Клушин Ю.С., Захарчин Ю.Б. Підвищення швидкості роботи веб-додатків // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 33–43.
  5. Клушин Ю. С. Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 55–65.
  6. Клушин Ю. С. Підвищення точності оцінки часу виконання складаних програмнних комплексів У багатопроцесорних комп'ютерних системах при поярусному стохастичному моделюванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2017. – C. 12–19.
  7. Клушин Ю. С. Зменшення кількості станів марківського процесу при виконанні складних програмних комплексів на паралельних комп'ютерах // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2016. – Т.7/2. – C. 53–62.

Контактна інформація

Відповідальні особи