Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Лабораторія технологій системного програмування

Лабораторія технологій системного програмування (кімн. 505б2, V навч. корп.) функціонує під керівництвом к.т.н. Бочкарьова О.Ю.

Вона забезпечує лабораторні практикуми таких навчальних дисциплін:

  • Системне програмування.
  • Системне програмне забезпечення.
  • Проєктування операційних систем, утиліт і драйверів.
  • Веб-програмування.
  • Технології веб програмування.
  • Системне адміністрування комп’ютерних мереж.
Лабораторія 505б2-V (панорамна фотографія)
Лабораторія 505б2-V (оглядове відео)

Знання та вміння, що опановують студенти в лабораторії:

  • Базові навики програмування мовами низького та високого рівня (Assembler, C, C++, C#, Java, JavaScript та ін.), в тому числі принципи об'єктно-орієнтованого програмування та методики і технології проектування програмних систем,
  • Основні принципи системного програмування, навики роботи з системним програмним забезпеченням (в тому числі з основними підсистемами мережних ОС), знання основних технологій системного програмування,
  • Принципи створення та організації функціонування основних типів системного програмного забезпечення, операційних систем, утиліт та драйверів; способи розпаралелення програм та технології паралельного програмування; принципи проектування засобів програмної та апаратної віртуалізації.

У лабораторії провадиться наукова робота студентів за такими напрямами:

  • Дослідження та розробка алгоритмічного та програмного забезпечення автономних розподілених систем на основі принципів децентралізації та самоорганізації.
  • Дослідження методів побудови та організації функціонування адаптивного програмного забезпечення на основі методів оптимізації та навчання з підкріпленням.
  • Системне програмне забезпечення процесів моніторингу та управління комп'ютерними мережами, в тому числі мережами на основі мобільних обчислювальних пристроїв.

В лабораторії 8 робочих місць, оснащених сучасними комп'ютерами з доступом до глобальних інформаційних ресурсів.

Програмне забезпечення комп'ютерів лабораторії містить MS Windows, Visual Studio, Eclipse IDE, Oracle VM VirtualBox, Open MPI.

Контактна інформація

Відповідальні особи