Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Галузь знань та освітня діяльність кафедри

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати спрямоване на сталий розвиток інформаційне суспільство, в якому інформаційні технології є інструментом соціального розвитку країни. Найважливішим чинником розвитку інформаційного суспільства є знання, які представлені у вигляді інформаційних ресурсів, а також інформаційні технології (ІТ) – методи, системи, засоби їх обробки.

Україна входить до ТОП-10 світових лідерів ІТ-індустрії і посідає четверте місце за кількістю сертифікованих спеціалістів в цій галузі після США, Індії та Росії. Такі дані Європейської бізнес асоціації.

Останні 5 років відбувалось щорічне зростання українського ринку високих технологій. 40% IT-фахівців працюють у Києві, 19% - у Харкові, 16% - у Львові, 7% - у Дніпропетровську і 4% - в Одесі. Вакансії розробників комп'ютерних засобів та програмного забезпечення є найбільш затребуваними не тільки в ІТ-секторі, але і на ринку праці в цілому. Дефіцит фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні сьогодні становить біля 30% і надалі буде зростати.

Уряд України прийняв рішення про збільшення держзамовлення на підготовку у вишах фахівців для ІТ-галузі. Збільшення держзамовлення пов'язано з тим, що вже в 2020 році цій галузі знадобиться додатково близько 100 тис кваліфікованих фахівців. Отже, підготовка ІТ-спеціалістів, кваліфікація та рівень компетенцій яких відповідають сучасним потребам ІТ-ринку та світовим вимогам, є насущною проблемою.

Для вирішення цього завдання потрібно розвивати національну систему ІТ-освіти. Перед вищими навчальними закладами поставлено завдання забезпечити підготовку високопрофесійних кадрів, здатних розвивати нові ІТ-технології і ефективно використовувати їх на практиці.

В Україні постановою КМУ затверджено новий перелік галузей знань, в якому визначено галузь знань “Інформаційні технології". До цієї галузі знань входить напрям підготовки «Комп'ютерна інженерія».

Спеціальність та спеціалізації

Галузь: "Інформаційні технології" - 12.
Спеціальність: 123 - "Комп'ютерна інженерія"

Кафедра "Електронні обчислювальні машини" здійснює підготовку фахівців спеціальності "Комп'ютерна інженерія" освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістр, магістр-дослідник, доктор філософії та доктор наук.

Бакалавр за спеціальністю:

123 - Комп'ютерна інженерія.
Термін навчання – 4 роки.

Майбутні сфери діяльності: Проектно-технологічна, виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, науково-дослідна та інноваційна діяльність в державному та приватному секторах в рамках створення та застосування програмного забезпечення і комп’ютерної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, програмно-технічних засобів автоматизації та систем автоматизації проектування, мережних, мобільних, хмарних технологій та технологій Інтернету речей.

Студент, який отримав освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, може продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях магістра та магістра-дослідника

Магістр з таких спеціалізацій:

123.01 - Комп'ютерні системи та мережі
Термін навчання – 1,5 роки.

Майбутні сфери діяльності: Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: створення, використання, обслуговування складних комп'ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп'ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних; проектування програмного забезпечення на мовах високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп'ютерних систем та мереж; створення, використання та обслуговування спеціалізованих комп'ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення засобів та об’єктів інтернету речей,вбудованих комп'ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп'ютерного зв'язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп'ютерних систем.

123.02 - Системне програмування
Термін навчання – 1,5 роки.

Майбутні сфери діяльності: Робочі місця в державному та приватному секторах у таких сферах діяльності як: створення, використання, обслуговування системних та спеціалізованих програмних засобів складних комп'ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп'ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних; проектування програмного забезпечення на мовах високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп'ютерних систем та мереж.

123.04 – Кіберфізичні системи
Термін навчання – 1,5 роки.

Майбутні сфери діяльності: Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: створення, використання, обслуговування складних кіберфізичних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп'ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних; проектування програмного забезпечення на мовах високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних кіберфізичних систем та мереж; створення, використання та обслуговування спеціалізованих комп'ютерних засобів, зокрема, засобів та об’єктів інтернету речей, проектування та виготовлення вбудованих комп'ютерних систем побутової техніки та приладобудування.

123 – Магістр-дослідник з комп’ютерної інженерії
Термін навчання – 2 роки.

Майбутні сфери діяльності: Робочі місця в державному та приватному секторах у різних наукових та дослідницьких сферах діяльності, зокрема: дослідження, створення, використання, обслуговування складних комп'ютерних систем на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп'ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних; проектування програмного забезпечення на мовах високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів комп'ютерних систем та мереж; створення, використання та обслуговування спеціалізованих комп'ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп'ютерних систем спеціальної та побутової техніки, приладобудування, засобів комп'ютерного зв'язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп'ютерних систем.

Зміст підготовки та компетенції майбутніх фахівців з напряму «Комп’ютерна Інженерія»

Узагальненим об'єктом діяльності, відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України для фахівців за професійним напрямом «Комп'ютерна інженерія», є:

Спеціалісти у галузі комп'ютерної інженерії мають знання з комп'ютерної електроніки та схемотехніки, технологій проектування програмних систем та програмно-апаратних комплексів, на відміну від інших комп'ютерних напрямів, які зосереджуються лише на одній сфері комп’ютерних знань.

Фахівці з комп'ютерної інженерії приймають участь у багатьох аспектах проектування апаратно-програмних систем, від окремих цифрових вузлів, контролерів чи мікросистем до персональних та супер - комп'ютерів. Ця галузь інженерії зосереджена не лише на тому як функціонують комп'ютери самі по собі, але й включає усі аспекти інтеграції комп'ютерних систем у різні галузі, від технологічних процесів на виробництві до літальних космічних апаратів.

Кафедра готує фахівців, що є компетентними в сфері системного проектування апаратних та програмних засобів обчислювальної техніки і володіють знаннями в галузі розробки та впровадження нових комп'ютерних систем та мереж.

Студенти отримують знання в необхідному обсязі для розуміння базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення. Вони володіють знаннями про комп'ютерне обладнання, системну інфраструктуру, методи, засоби та технології розробки великих програмних систем; уміють проектувати, розробляти та супроводжувати програмне забезпечення. Під час навчання студенти кафедри освоюють сучасні інструментальні засоби та засоби проектування на основі новітньої компонентної бази провідних зарубіжних фірм.

По закінченню навчання випускники отримують кваліфікацію згідно з рівнями освітньо-професійної програми: бакалавр або магістр з комп'ютерної інженерії.

До задач, які вирішують фахівці у галузі комп'ютерної інженерії відносять:

Контактна інформація

Відповідальні особи