Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Лабораторія паралельних та розподілених обчислень

Лабораторія паралельних та розподілених обчислень (кімн. 505а2, V навч. корп.) функціонує під керівництвом доц. Ваврука Є.Я. Вона забезпечує лабораторні практикуми таких навчальних дисциплін:

 • Паралельні та розподілені обчислення.
 • Організація обчислювальних процесів у паралельних системах.
 • Організація баз даних.
 • Технології паралельного програмування.
 • Технології сховищ даних.
 • Цифрова обробка сигналів.
Лабораторія 505а2-V (панорамна фотографія)
Лабораторія 505а2-V (оглядове відео)

Під час занять у лабораторії студенти опановують:

 • Основні методи і засоби паралельної та розподіленої обробки інформації (алгоритми паралельної та розподіленої обробки, засоби їх представлення, засоби програмування паралельних та розподілених обчислень та їх реалізації).
 • Склад апаратного та програмного забезпечення обчислювальних систем із засобами паралельної та розподіленої обробки.
 • Паралельні мови програмування високого рівня.

У лабораторії проводиться наукова робота студентів за такими напрямами:

 • Розроблення та дослідження моделей паралельного виконання: алгоритмів, операцій, передачі даних.
 • Дослідження ефективності реалізації паралельної обробки на багатопроцесорних структурах.
 • Розроблення та дослідження алгоритмів маршрутизації.
 • Ефективність використання мов паралельного програмування для розв'язання задач обробки сигналів та зображень.
 • Розроблення і моделювання паралельних структур обчислювальних засобів.

В лабораторії 9 робочих місць, оснащених сучасними комп'ютерами з доступом до глобальних інформаційних ресурсів.

Програмне забезпечення комп'ютерів лабораторії містить MS Windows, Visual Studio + MPI, SCILAB, VisObjNet20.

Контактна інформація

Відповідальні особи