Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Наконечний Ростислав Адріанович

Наконечний Ростислав Адріанович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Rostyslav.A.Nakonechnyi@lpnu.ua

Освіта

 • Державний університет "Львівська політехніка", за спеціальністю "Системи управління і автоматики".
 • Кандидатська дисертація на тему "Цифрові перетворювачі енергетичних характеристик на основі малохвильового перетворення сигналів", 2003 р.

Професійна діяльність

 • 2003-2004 – Національний університет "Львівська політехніка" асистент кафедри ЕОМ.
 • з 2004 року - Національний університет "Львівська політехніка" старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Шляхи покращення цифрових методів перетворення і обробки сигналів в процесі їх подання в часо-частотній області.

Основні публікації

 1. Mlynko Oksana, Musij Roman, Nakonechny Rostyslav. Mathematical modeling and research of optimal cutting of cardboard packaging // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – Вип. 31. – С. 42–50.
 2. Nakonechny R., Musii R., Mlynko O. Mathematical modelling and research of optimal cutting of cardboard packaging // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – Вип. 31. – С. 44–52.
 3. Р.С. Мусій, У.В. Жидик, Н.Б. Мельник, В.К. Шиндер, О.М. М'яус, Р.А. Наконечний. Визначення і аналіз температурного поля в неоднорідній анізотропній оболонці за локального нагріву // Прикладні питання математичного моделювання. – 2021. – Т. 4, № 2.2. – С. 137–148.
 4. Наконечний Р.А., Горошко Д.О. Діагностування двигунів автомобілів на основі оцінки взаємної вейвлет залежності // Комп’ютерні технології друкарства. – 2021. – № 1 (45). – С. 68–79.
 5. Мусій Р.С., Жидик У.В., Мельник Н.Б., Шиндер В.К., М'яус О.М., Наконечний Р.А. Температурне поле в шаруватій анізотропній циліндричній оболонці за локального нагріву // XXII Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ-2021 : збірка матеріалів конференції, 13-17 вересня 2021 р., Херсон. – 2021. – C. 61.
 6. Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. 48–55. (Index Copernicus International).
 7. Popadyn R., Nakonechnyy R. Implementation and benchmarking of respiration monitoring algorithms based on camera-based remote PPG [Electronic resource] // The fourth international conference on automatic control and information technology (ICACIT'17) (Cracow, December 14-16, 2017). – 2017.
 8. Наконечний Р. А., Лагун І. І. Оптимізація пошуку базових малохвильових функцій з використанням генетичного алгоритму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Автоматика, вимірювання та керування". – 2015. – Т.821. – C. 30–36.
 9. Rostyslav Nakonechnyy. The wevelet based noise measurement in the computer systems, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 185-186 р.
 10. Наконечний Р.А. Основні вимоги до метрологічного забезпечення цифрових вимірювачів активної потужності // Збірник наукових праць Української академії друкарства «Комп"ютерні технології друкарства» - Львів 2012 №28 с.68-72.
 1. К.Ю. Лебединський, Р.А. Наконечний Комп'ютерна система доповненої реальності на основі мобільних обчислювальних пристроїв. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 153-156
 2. Е.Є. Мальцев, Р.А. Наконечний Спеціалізована система збору даних для дослідження космічної плазми. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 157-161
 3. Наконечний А.Й., Наконечний Р.А. Пірамідальний алгоритм як основа дискретного малохвильового (wavelet) перетворення сигналів // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія". 1998. №53. -С.26-32.
 4. Дудикевич В.Б., Наконечний Р.А. Порівняльна характеристика перетворення Фур'є та малохвильового перетворення // Праці міжнародної конференції з управління "Автоматика-2000". Львів. 2000. Част.3. -С.164-170.
 5. V. Dudykevych, R. Nakonechny Energy Characteristics Measurement Using the Wavelet Transform // Праці міжнародної конференції "International Conference on Modeling and Simulation, MS'2001-Lviv ": 188-189p.
 6. Наконечний Р.А. Вимірювання реактивної потужності на основі малохвильового перетворення сигналів // Вісник ДУ "Львівська політехніка", Автоматика, вимірювання та керування. 2002. № 445. -С.92-99.
 7. Наконечний Р.А. Вимірювання енергетичних параметрів сигналів на основі їх малохвильового перетворення // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія". 2002. №59. -С.7-16.

Контактна інформація

Відповідальні особи