Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Рак Тарас Євгенович

Рак Тарас Євгенович

Доктор технічних наук, професор, сумісник

E-mail:

Освіта

 • Державний університет «Львівська політехніка», 1996, комп’ютерні та інтелектуальні системи та мереж, інженер-системотехнік, диплом з відзнакою.
 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, 2005. Тема дисертації: «Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної пожежно-рятувальної служби».
 • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, 2014. Тема дисертації: «Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій».

Професійна діяльність

 • 1996 – 2017, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, викладач, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, декан факультету інформаційної та транспортної безпеки, директор інституту цивільного захисту, проректор з науково-дослідної роботи
 • 2017 – до даного часу, ПЗВО «ІТ СТЕП Університет», проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри інформаційних технологій.

Наукові інтереси

інформаційно-комунікаційні технології в освіті, системи підтримки прийняття рішень в навчальному процесі, системи управління та підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій

Основні публікації

Автор понад 150 наукових, навчальних та навчально-методичних праць

Вибрані публікації

 1. Rak T., Maksymiv M. Methods to increase the contrast of the image with preserving the visual quality // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol 6, № 2. – С. 140–145.
 2. Парамуд Я. С., Рак Т. Є., Торський М. В. Принципи моніторингу та керування у мережі зарядних станцій електричних автомобілів // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 59–67.
 3. Парамуд Я. С., Рак Т. Є., Торський М. В. Принципи моніторингу та керування у мережі зарядних станцій електричних автомобілів // Комп'ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Том 2 – № 1. – С. 59–67.
 4. Рак Т., Михайлюк С., Пелешко М. Методика дослідження статистики виробничого травматизму // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: зб. міжнар. наук. конф., 21–25 травня 2019 р., Залізний порт. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2019. – С. 154–156.,
 5. Vasyl Lytvyn, Agnieszka Kowalska-Styczen, Dmytro Peleshko, Taras Rak, Viktor Voloshyn, Jörg Rainer Noennig, Victoria Vysotska, Lesia Nykolyshyn, Hanna Pryshchepa Aviation aircraft planning system project development,Advances in Intelligent Systems and Computing IV 2019, pp. 315-348
 6. Antonii Rzheuskyi, Orest Kutyuk, Orysia Voloshyn, Agnieszka Kowalska-Styczen, Viktor Voloshyn, Lyubomyr Chyrun, Sofiia Chyrun, Dmytro Peleshko, Taras Rak. The intellectual system development of distant competencies analyzing for IT recruitment , Advances in Intelligent Systems and Computing IV , 2019, pp 696-720
 7. Рак Т.Є., Михайлюк С. М. Ризики та показники надзвичайних техногенних ситуацій сучасного суспільства // Наукові записки УАД. Вип. № 2 (57). – Львів, УАД, 2018. – с. 82-89.
 8. Peleshko D., Maksymiv O., Rak T., Voloshyn O., Morklyanyk B. Сore Generator of Hypotheses for Real-Time Flame Detecting,Proceedings of the 2018 IEEE 2nd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2018, pp 455-458
 9. Oleksii Maksymiv, Taras Rak, Dmytro Peleshko Video-based Flame Detection using LBP-based Descriptor: Influences of Classifiers Variety on Detection Efficiency // I.J. Intelligent Systems and Applications, 2017, 2, 42-48 DOI: 10.5815/ijisa.2017.02.06
 10. Taras Rak, Vasyl Loik, Bogdan Shtayn A concept for life saving on water areas in Ukraine // Колективна монографія–Центральна Школа Поліції-Легіоново-2017, с. 18-31. ISBN 978-83-62455-38-6
 1. Ємельяненко С. О., Рудик Ю. І., Рак Т.Є. Геоінформаційний портал як платформа для візуалізації та оцінювання пожежних ризиків у житловому секторі // Пожежна безпека. Збірник наукових праць ЛДУБЖД – № 30 – Львів, 2017. – С. 83-90.
 2. Oksana Galarowicz, Jerzy Telak, Taras Rak System zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych na Ukrainie – wybrane aspekty //  Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie, red. L. Hurska-Kowalczyk, S. E. Serwońska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-124-5, ISSN 0860-2751, s. 136-155.
 3. Taras Rak, Olga Menshikova, Yuriy Rudyk Zasady oceny zgodności działań profilaktycznych bezpieczeństwa pożarowego lokalnego poziomu z grupy wysokiego ryzyka //  Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie, red. L. Hurska-Kowalczyk, S. E. Serwońska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-124-5, ISSN 0860-2751, s. 136-155.
 4. Пелешко Д.Д., Винокурова О.А, Рак Т.Є., Ізонін І.В., Пелешко М.З., Михайлюк С.М. До питання про прискорений вибір значення коефіцієнта кросинговера в задачах передискретизації зображень // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017. – № 864: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – С. 151–156.
 5. Maksymiv O., Rak T., Peleshko D. Real-time fire detection method combining AdaBoost, LBP and convolutional neural network in video sequence,2017 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), Lviv, 2017, pp. 351-353. doi: 10.1109/CADSM.2017.7916148
 6. Рак Т.Є., Михайлюк С.М. Інтелектуальна інформаційна технологія оцінки техногенної та пожежної безпеки // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: зб. міжнар. наук. конф., 22–26 травня 2017 р., Залізний порт. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. – С. 214–215.,
 7. Taras Rak, Oleksii Maksymiv,  Olga Menshikova  Deep convolutional network for detecting probable emergency situations // 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), pp. 199 – 202. DOI: 10.1109/DSMP.2016.7583540
 8. Dmytro Peleshko, Taras Rak, Marta Peleshko, Ivan Izonin, Danylo Batyuk Two-frames image superresolution based on the aggregate divergence matrix // 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP),pp. 235-238 DOI: 10.1109/DSMP.2016.7583548
 9. Peleshko D., Rak T., Izonin I. Image Superresolution via Divergence Matrix Automatic Detection of Crossover // International Journal of Intelligent Systems and Applications 8 (12), 2016, 1
 10. Ivan Izonin, Roman Tkachenko, Dmytro Peleshko, Taras Rak, Danylo Batyuk Learning-based image super-resolution using weight coefficients of synaptic connections // Computer science and information technologies: proc. of X intern. scien. and techn. conf., 14–17 Sep. 2015 y., Lviv, Ukraine. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. – P.25–29. 
 11. Рак Т.Є., Горбань В.Б., Хлевной О. В. Профілактика смертності від нещасних випадків на воді: вітчизняний і світовий досвід // «Безпечна вода-вдосконалення діяльності органів влади та аварійних служб у відповідь на ризики, пов'язані з водними ресурсами у Львівській області»: Частина І. Колективна монографія–Головна Школа Пожежної Служби: Видавництво ARKA, 2015.– С. 7-18. ISBN 978-83-88446-55-9
 12. Борзов Ю.О., Рак Т.Є. Лінійні форми з елементами алгоритму RSA і додаткове зашумлення в захисті півтонових зображень // Науковий вісник НЛТУ України Збірник науково-технічних праць. Львів – 2015. – Вип. 25.3, c. 377-382

Контактна інформація

Відповідальні особи