Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Глухов Валерій Сергійович

Глухов Валерій Сергійович

професор, доктор технічних наук, професор кафедри ЕОМ

E-mail: Valerii.S.Hlukhov@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, факультет автоматики, кафедра ЕОМ, 1972-1977.
 • Аспірантура Інституту проблем моделювання в енергетиці Академії наук УРСР, Київ, 1988-1991.
 • Кандидатська дисертація "Разработка и исследование математического спецвычислителя для решения задач навигации", Інститут проблем моделювання в енергетиці Академії наук УРСР, Київ, 1991.

Професійна діяльність

 • 1977-1996 - інженер, старший інженер, провідний інженер, провідний інженер-конструктор, старший науковий співробітник Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту (до теперешнього часу), викладач філіалу кафедри ЕОМ у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті (з середини 80-х років до середини 90-их років).
 • 1996 - по теперішній час - доцент кафедри ЕОМ, доцент кафедри КСТ, старший науковий співробітник Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту.

Професійний досвід

 • 1976-1996 - проектування алгоритмів роботи та апаратних засобів бортових спецобчислювачів та універсальних процесорів для рішення задач первинної обробки інформації, задач навігації та керування. Учасник більш ніж у 20 науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах. Займався розробкою відлагоджувальних комплексів для перших мікропроцесорів (бронзова медаль ВДНГ СРСР, 1979 р). Розроблені бортові обчислювачі в складі прийнятого на озброєння виробу пройшли Державні випробовування (2000 р), в складі виробу демонструвалися на міжнародній виставці в Абу-Дабі (1999 р), в складі виробу проходили тендерні випробовування у Туреччині (2001 р).
 • 1996 - по даний час – викладацька діяльність. У різний час проводилися заняття з таких дисциплін (можливі мови викладання – українська, російська, англійська): Прикладна теорія цифрових автоматів, Електроніка, Комп’ютерна схемотехніка, Архітектура ЕОМ, Архітектура комп’ютерів, Вбудовані комп’ютери, Проектування НВІС, Теорія і проектування комп’ютерів, Проектування та експлуатація апаратно-програмних відлагоджувальних комплексів, Методи та засоби тестування, відлагодження та діагностики комп’ютерних систем, Автоматизоване проектування комп’ютерних систем, Методи та засоби автоматизованого проектування комп’ютерних систем.
 • 1996 - по даний час – (додатково) розробка кріптографічних систем, у співробітництві з Львівським центром Інституту космічних досліджень Національної Академії наук України та Національного космічного агенства України - проектування алгоритмів роботи та апаратних засобів систем збору наукової інформації для супутникових систем, системи геоелектромагнітної розвідки. Проектування спеціалізованих апаратних засобів на базі ПЛІС.

Нагороди

 • Бронзова медаль Виставки досягнень народного господарства СРСР, 1979 р.

Наукові інтереси

Алгоритми і структури пристроїв первинної обробки інформації, спеціалізованих обчислювачів для систем керування та навігації, кріптопроцесорів.

Основні публікації

Виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах, 1 авторське свідоцтво, методичні розробки.

 1. Глухов В. С. Комп'ютерна логіка комбінаційних схем: навчальний посібник / В. С. Глухов. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"., 2021. – 455 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 60 від 8 грудня 2021
 2. Глухов В. С. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: навчальний посібник / В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 156 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 60 від 08.12.2021
 3. Hlukhov V., Bilenko V. Implementation Kalyna algorithm in microcontroller // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol. 6, № 1. – С. 8–13.
 4. Hlukhov V. Research of Digital Qubites for Heterogeneous Digital Quantum Coprocessors // Прикладні аспекти інформаційних технологій. – 2021. – Vol. 4, № 1. – P. 91–99.
 5. Hlukhov Valerii. FPGA-based homogeneous and heterogeneous digital quantum coprocessors // Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. – 2020. – Vol. 5, iss. 6. – P. 1643–1650. (SciVerse SCOPUS).
 6. Hlukhov V. Modular multiplier for digital quantum coprocessor // 2021 IEEE 3rd Ukrainian сonference on еlectrical and сomputer еngineering (UKRCON) : conference proceedings (Lviv, Ukraine, August 26–28, 2021). – 2021. – C. 557–560. (ACM Digital Library, SciVerse SCOPUS).
 7. Жолубак І. М., Глухов В. С. Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 41–47.
 8. Глухов В. С., Хоміць В. М. Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета Vivado С-описів алгоритму стиснення зображень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 25–31.
 9. Глухов В. С., Хоміць В. М. Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 32–40.
 10. Глухов В. С., Костик А. Т., Жолубак І. М., Рахма М. Galois Fields Elements Processing Units for Cryptographic Data Protection in Cyber-Physical Systems // Вісник НУ "Львівська політехніка" Advances in Cyber-physical Systems. – 2017. – Volume 2. Number 2. – С. 47–53.
 1. Глухов В. С., Жолубак І. М. FPGA cores for fast multiplicative inverse calculation in Galois Fields // Електротехнiчнi та комп`ютернi cистеми. – 2018. – 27. – С. 227–233.
 2. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. Devices for multiplicative inverse calculation in binary Galois Fields // The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies. – 2018. – C. 275–278.
 3. Глухов В. С. Квантовый компьютер как вероятностный компьютер // Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції "Моделювання-2018". – 2018. – C. 111–114.
 4. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. FPGA Cores for Fast Multiplicative Inverse Calculation in Galois Fields. Rodrigue Elias // Міжнародна науково-практична конференція «Eлектротехнічні та комп'ютерні системи: Теорія та практика». – 2019. – C. 227–233.
 5. Elias R., Hlukhov V., Rahma M. K., Zholubak I. Hardware components for post-quantum elliptic curves cryptography // Advanced computer information technologies ACIT 2018 : proceedings of international conference, Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1–3, 2018. – 2018. – P. 236–239.
 6. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. Automation system program models configuration of cryptography cells in cyber-phisical systems // CEUR Workshop proceedings : ICT in education, research and industrial applications. Integration, harmonization and knowledge transfer : proceedings of the 14th International conference, Kyiv, Ukraine, May 14–17, 2018. – 2018. – C. 669–679. (SciVerse SCOPUS?).
 7. Глухов В. С., Жолубак І. М. Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF(dm) з великою основою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. – С. 77–82.
 8. Глухов В. С., Еліас Р., Рахма М. К. Структурна складність помножувачів елементів полів Галуа у нормальному та поліноміальному базисах // Електротехнiчнi та комп`ютернi cистеми. – 2017. – Т.25, № 101. – C. 332–340.
 9. Глухов В. С., Хоміць В. М. Підхід до Реалізації на ПЛІС засобами Vivado C-описів алгоритму стиснення зображень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2017. – C. 30–37.
 10. Глухов В. С., Хоміць В. М. Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS на ПЛІС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2017. – – C. 15–20.
 11. Hlukhov V., Rahma M. K. Computing square roots and solve equations of ECC over Galois Fields // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму, 23–25 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – P. 437–440.
 12. Hlukhov V. Hardware complexity of multipliers of extended Galois field in FPGA // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму, 23–25 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – P. 420–421.
 13. Глухов В. С., Еліас Р., Рахма М. К. Аналіз можливості побудови багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа для нормального та поліноміального базисів // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 41–51. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 14. Hlukhov V., Rahma M. K. Computing square roots and solve equations of ECC over Galois Fields // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму, 23–25 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – P. 437–440.
 15. Глухов В. С., Хоміць В. М. Стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS на ПЛІС // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 105–123. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 16. Khomits V., Hlukhov V. Approach To implementation On Fpga Of Data Compression Algorithm C Language Descriptions By The Means Of Vivado Package // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму, 23–25 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – P. 396–397.
 17. Kostyk A., Hlukhov V., Berezko L. The research of multiplication in the ternary Galois field // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму, 23–25 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – P. 432–433.
 18. Глухов В. С. Визначення розширеного поля Галуа GF(dm) з найменшою апаратною складністю помножувача // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2016. – № 854. – C. 62–69.
 19. Бибель В. П., Глухов В. С., Пристопюк О. В. Вибір бездротової технології передачі даних для обладнання навчальних лабораторій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 857. – C. 10–16. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 20. Hlukhov V., Lukenyu A., Shenderuk S. Satellite scientific data collection and accumulation system as a basis for cyber-physical systems construction // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2016. – Vol.1, № 2. – P. 77–85. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 21. Жолубак І. М., Костик А. Т., Глухов В. С. . Особливості опрацювання елементів ауко мет полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 33–39. (Жолубак І. М., Костик А. Т.).
 22. Глухов В. С., Еліас Р., Рахма М. К. Зменшення структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа // Електротехнiчнi та комп`ютернi ауко м. – Одеса. – 2016. – Т.22, № 88. – C. 323–327.
 23. Жолубак І. М., Глухов В. С. Дослідження апаратної складності помножувачів розширених полів Галуа GF(dm) // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 106–113. (ДБ/ Кібер, Прикладні дослідження і розробки).
 24. Глухов В. С., Глухова О. В. Засоби та можливості неінвазивного контролю рівня цукру в крові хворих на діабет // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 67–70. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 25. Глухов В. С., Глухова О. В. Комп'ютерні засоби для неінвазивного визначення рівня цукру в крові хворих на діабет. // Праці 17-а міжнародно науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» Одеса, Україна, 23—27 травня. – 2016. – C. 56–57..
 26. Глухов В. С., Еліас Р., Рахма М. К. Оцінювання часової складності помножувачів для розширених полів Галуа. // . 2-га Міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні і комп'ютерні системи: теорія і практика» Елтекс-2016, м Одеса, 26-28 червня 2016 р. – 2016. – C. 34–36. .
 27. Глухов В. С., Еліас Р., Рахма М. К. Часова складність орієнтованих на виконання криптографічних перетворень в складі кіберфізичних систем помножувачів на основі модифікованих комірок Галуа // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 41–47. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 28. Глухов В. С., Жолубак І. М. Особливості побудови помножувачів елементів розширених полів Галуа у сучасних ПЛІС. // Міжнародній науково-практичній конференції Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання, 23 – 28 травня. – 2016. – C. 34–36. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 29. Глухов В. С., Жолубак І. М. Порівняння апаратних витрат помножувачів елементів розширених полів Галуа. // Праці 17-а міжнародно науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» Одеса, Україна, 23—27 травня. – 2016. – C. 133–134. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 30. Глухов В. С., Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. Особливості використання ПЛІС в складі кіберфізичної системи збору наукової інформації мікросупутників // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 6–14. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 31. Глухов В. С., Костик А. Т. Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 27–33.
 32. Жолубак І.М., Костик А.Т., Глухов В.С. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 33-39.
 33. Глухов В.С., Костик А.Т., Шняк М.М. Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2015. - №826. - С. 27 - 33.
 34. Глухов В. С., Еліас Р. Зменшення структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа. // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2015. – Т.19. – C. 222–226. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 35. Глухов В. С., Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. Погляд на супутникову системи збору наукової інформації як на кіберфізичну систему // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 42–50. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 36. В.С. Глухов, Р. Еліас. Зменшення структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа. Міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні та комп'ютерні системи: теорія і практика», присвячена 50-й річниці журналу «Електротехнічні та комп`ютерні системи», 20 до 24 липня 2015 року. м. Одеса, Україна: - с. 15-21.
 37. Глухов В. С., Тріщ Г. М. Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 27–33. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 38. Глухов В. С., Глухова О. В. Результати оцінки структурної складності помножувачів елементів полів Галуа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 27–33.
 39. Глухов В. С., Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. Модель системи збору наукової інформації супутника "Іоносат-мікро" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 33–41.
 40. Глухов В.С., Р. Еліас. Особливості використання двійкових полів Галуа з великим степенем при опрацюванні цифрових підписів. Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». Хмельницький - 2013 № 2'. С. 112 - 117.
 41. Глухов В.С., Р.М.Еліас, А.О.Мельник. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем. "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" - науковий журнал, Луцьк – 2013 № 12, С. 103 – 106.
 42. В.С Глухов., А.Р. Добуш. Опрацювання цифрових підписів за ДСТУ 4145-2002 з автоматичним виправленням помилок // Матеріали дев'ятої конференції ХУПС ім. І. Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", Харків, 17 – 18 квітня, 2013 р. Харків,2013 - С. 177.
 43. В.С. Глухов Особливості роботи генератора ядер помножувачів елементів полів Галуа. // Матеріали дев'ятої конференція ІХУПС ім. І. Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", Харків, 17 – 18 квітня, 2013 р. Харків,2013 - С. 177-178.
 44. В.С. Глухов , А.Т. Костик. Використання сучасних ПЛІС для опрацювання елементів полів Галуа GF(pq). // Матеріали дев'ятої конференція ХУПС ім. І. Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", Харків, 17 – 18 квітня, 2013 р. Харків,2013 - С. 178.
 45. В.С. Глухов, А.Р. Добуш. Визначення можливості виправлення помилок при опрацюванні цифрових підписів за ДСТУ 4145-200240-а // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)", Кацивелі, Велика Ялта, Крим, 30 вересня - 4 жовтня 2013р. Ялта, 2013 - С. 88-89 .
 46. В.С. Глухов, Р.М.Еліас, А.О.Мельник. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами». Луцьк, 3-4 червня 2013 р. Луцьк, 2013 - С. 80.
 47. Valeriy Hlukhov, Alexandra Hlukhova Galois field elements multipliers structural complexity evaluation, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 18-19 р.
 48. Valeriy Hlukhov, Adolf Lukenuk, Sergey Schenderuk. "IonoSat micro" satellite scientific data collecting system model, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 15-17 р.
 49. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Теза: Комплект ПЛІС бортової системи збору наукової інформації. IX Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки". Збірник доповідей, ( Київ, 17 - 18 квітня 2013 року), Київ,2013,- С. 401 – 409..
 50. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Теза: Моделювання роботи ПЛІС системи збору наукової інформації 14-я международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии»( Одесса, 27 — 31 мая 2013 г.) Одесса, 2013 С. 131 – 134.
 51. Глухов В.С., Глухова О.В. Проектування засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів ПЛІС//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 56 - 60.
 52. Глухов В. Багаторівневі структури і проблема одночасного проектування апаратних і програмних засобів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні науки та інформаційні технології». Львів, 2012. № 732. С.72-78(в межах робочого часу викладача).
 53. Глухов В., Еліас Р. Генератор ядер секціонованих помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) для оптимального нормального базису 2-го типу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», 2012. № 732. С.78-84.
 54. В.С. Глухов, А.А. Лукенюк, С.Г.Шендерук. Використання технології фазування даних в інтерфейсі системи збору наукової інформації космічних апаратів. Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп'ютерні системи. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Харків. «ХАІ». 2012. № 7 (59) С. 114 – 118.
 55. Глухов В.С.,.Лукенюк А.А.,Шендерук С.Г. Спеціалізований контролер для системи збору наукової інформації супутника «Січ-2» //Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717 с. 10 - 16.
 56. В.В. Дудник, В.С. Глухов Генератор ядер спецпроцесорів оброблення елементів полів Галуа. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 140-143
 57. В.Л. Кривко, В.С. Глухов Процесор зашифрування та розшифрування інформації на ПЛІС. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 151-152
 58. Є.М. Мотрич, В.С. Глухов Процесор для виконання операцій над елементами двійкових полів Галуа. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 169-178
 59. В.Глухов, Р. Еліас. Особливості синтезу генератора ядер секціонованих помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) для пристроїв обробки цифрових підписів. Матеріали І-ої Міжнародної науково-технічної конференції "Захист інформації і безпека інформаційних систем". 31 травня - 01 червня 2012 р. Львів, Україна. С. 186-187
 60. V. Hlukhov, A. Lukenuk, S. Shenderuk (Ukraine). Data to clock phase alignment technology in scientific information collecting system of space vehicle. 6th International Conference Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT'12). Ukraine, Sevastopol, May, 25-28, 2012.Programme ст. 32.
 61. Глухов В.С. Особливості виконання операцій у простих полях галуа gf(p) у сучасних засобах захисту інформації//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 3 - 9.
 62. Глухов В.С., Заиченко Н.В. Чироков П.А. Устройство для реализации алгоритма спектрального метода Прони. "Обмен производственно-техническим опытом", 1990 р., выпуск 1.
 63. Аронов В.Б., Глухов В.С., Заиченко Н.В. Автоматизированное проектирование и моделирование табличных алгоритмов вычислений элементарных функций с плавающей запятой. "Микропроцессорные средства и системы", N6, 1990 г.
 64. Аронов В.Б., Глухов В.С., Исследование способов реализации элементарных функций в математических сопроцессорах. В сборнике "Гибридные вычислительные машины и комплексы", вып. 14. Киев, 1991 г.
 65. Глухов В.С., Выбор способа реализации элементарных функций в математическом спецвычислителе. "Гибридные вычислительные машины и комплексы", вып. 15. Киев, 1992 г.
 66. Заїченко Н.В. Зменшення апаратних витрат при реалiзацiї мiкропрограмних пристроїв. Вісник Державного университету "Львівська політехніка" "Комп`ютерні системи та мережі". Вип.383. Львів, 1998 р.
 67. Глухов В.С., Заїченко Н.В., Маковей В.Г. Спеціалізована ЕОМ з табличним інтерпретатором команд. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" "Комп`ютерні системи та мережі". Вип.385. Львів, 2000 р.
 68. В.С.Глухов, Н.В.Заіченко, В.І.Іванов, Б.О.Оліярник, А.В.Тупиця. Обчислювальні модулі для бортових інформаційно-керуючих систем бронетанкової техніки. "Механіка та машинобудування". Науково-технічний журнал N1/2000. Харківський державний політехнічний університет, Відділення механіки та машинобудування Академії наук Вищої школи України.
 69. А.Б.Бондарук, В.С.Глухов, Н.В.Заїченко, В.І.Іванов, Б.О.Оліярник, А.В.Тупиця. Інформаційний обмін в бортових інформаційно-керуючих системах спеціального призначення. "Механіка та машинобудування". Науково-технічний журнал N2/2000. Харківський державний політехнічний університет, Відділення механіки та машинобудування Академії наук Вищої школи України.
 70. Глухов В.С., Мельник А.О. "Реалізація перетворення у реальному масштабі часу цифрових кодів кольору зображення у вигляді ядра ПЛІС ф. Xilinx" ("The real-time digital color converter core for Xilinx FPGA"). Матеріали конференції CADSM2001. Славське, 2001.
 71. R.V.Gritsa, V.S.Hlukhov, M.V.Nogal, D.Ya.Tikhanskiy. Redundant arrays of independent flash-memories. Матеріали конференції ACSN'2005. Львів, 2005.

Контактна інформація

Відповідальні особи