Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Корпоративні адреси працівників кафедри

Прізвище, ім'я та по-батькові Емейли
Мельник Анатолій Олексійович Anatolii.O.Melnyk@lpnu.ua
Бачинський Руслан Володимирович Ruslan.V.Bachynskyi@lpnu.ua
Бойко Геннадій Володимирович Hennadii.V.Boiko@lpnu.ua
Бочкарьов Олексій Юрійович Oleksii.Y.Bochkarov@lpnu.ua
Ваврук Євген Ярославович Yevhenii.Y.Vavruk@lpnu.ua
Гаваньо Богдан Іванович Bohdan.I.Havano@lpnu.ua
Глухов Валерій Сергійович Valerii.S.Hlukhov@lpnu.ua
Голембо Вадим Адольфович Vadym.A.Holembo@lpnu.ua
Гребеняк Андрій Володимирович Andrii.V.Hrebeniak@lpnu.ua
Грицик Іван Вікторович Ivan.V.Hrytsyk@lpnu.ua
Гузинець Наталя Вікторівна Nataliia.V.Huzynets@lpnu.ua
Жолубак Іван Михайлович Ivan.M.Zholubak@lpnu.ua
Замроз Павло Іванович Pavlo.I.Zamroz@lpnu.ua
Зімченко Богдан Віталійович Bohdan.V.Zimchenko@lpnu.ua
Іванов Юрій Сергійович Yuriy.S.Ivanov@lpnu.ua
Ігнатович Анатолій Олександрович Anatolii.O.Ihnatovych@lpnu.ua
Клименко Валерій Андрійович Valerii.A.Klymenko@lpnu.ua
Клушин Юрій Сергійович Yurii.S.Klushyn@lpnu.ua
Козак Назар Богданович Nazar.B.Kozak@lpnu.ua
Костик Андрій Тарасович Andrii.T.Kostyk@lpnu.ua
Куриляк Дозислав Богданович Dozyslav.B.Kuryliak@lpnu.ua
Кушнір Дмитро Олександрович Dmytro.O.Kushnir@lpnu.ua
Лашко Оксана Любомирівна Oksana.L.Lashko@lpnu.ua
Лозинський Орест Миколайович Orest.M.Lozynskyi@lpnu.ua
Майдан Михайло Васильович mykhailo.v.maidan@lpnu.ua
Майстренко Максим Володимирович Maksym.V.Maistrenko@lpnu.ua
Максимів Микола Романович Mykola.R.Maksymiv@lpnu.ua
Мархивка Василь Степанович Vasyl.S.Markhivka@lpnu.ua
Миц Андрій Мирославович Andrii.M.Myts@lpnu.ua
Морозов Юрій Васильович Yurii.V.Morozov@lpnu.ua
Муляревич Олександр Володимирович Oleksandr.V.Muliarevych@lpnu.ua
Наконечний Ростислав Адріанович Rostyslav.A.Nakonechnyi@lpnu.ua
Ногаль Марія Василівна Mariia.V.Nohal@lpnu.ua
Оліярник Богдан Олексійович bohdan.o.oliiarnyk@lpnu.ua
Очерклевич Остап Богданович Ostap.B.Ocherklevych@lpnu.ua
Паралюх Іван Петрович Ivan.P.Paraliukh@lpnu.ua
Парамуд Ярослав Степанович Yaroslav.S.Paramud@lpnu.ua
Пастернак Ірина Ігорівна Iryna.I.Pasternak@lpnu.ua
Пищак Іван Іванович Ivan.I.Pyshchak@lpnu.ua
Пуйда Володимир Якович Volodymyr.Y.Puida@lpnu.ua
Пуйда Дмитро Володимирович Dmytro.V.Puida@lpnu.ua
Рак Тарас Євгенович Taras.Y.Rak@lpnu.ua
Стахів Віра Миколаївна Vira.M.Stakhiv@lpnu.ua
Ткачук Ростислав Львович Rostyslav.L.Tkachuk@lpnu.ua
Торубка Тарас Васильович Taras.V.Torubka@lpnu.ua
Трач Ігор Богданович Ihor.B.Trach@lpnu.ua
Фастюк Євген Ігорович Yevhen.I.Fastiuk@lpnu.ua
Хомуляк Мирослав Олегович Myroslav.O.Khomuliak@lpnu.ua
Цигилик Любомир Орестович Liubomyr.O.Tsyhylyk@lpnu.ua
Чигінь Василь-Степан Іванович Vasyl-stepan.I.Chyhin@lpnu.ua
Швед Богдан Антонович
Юрчак Ірина Юріївна Iryna.Y.Yurchak@lpnu.ua
Юрчук Анатолій Валерійович Anatolii.V.Yurchuk@lpnu.ua
Яворська Аліна Євгенівна

Контактна інформація

Відповідальні особи