Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Ваврук Євген Ярославович

Ваврук Євген Ярославович

кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Yevhenii.Y.Vavruk@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1975.
 • Кандидатська дисертація "Функціонально-орієнтовані процесори для бортових систем керування та опрацювання інформації", Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2001.

Професійна діяльність

 • 1975-2001 - інженер, старший інженер, провідний інженер-конструктор. Львівський Науково - Дослідний Радіотехнічний Інститут.
 • 2001-2005 - старший викладач кафедри ЕОМ.
 • З 2005 – доцент кафедри ЕОМ.

Професійний досвід

 • 1975-1978 - проектування, відлагодження, випробування апаратних засобів каналів обміну інформаційно-вимірювального комплексу.
 • 1978-1979 - проектування, відлагодження, випробування апаратних засобів процесорів керування рухомими об'єктами.
 • 1980-1991 - проектування алгоритмів роботи та проектування, відлагодження, випробування апаратних засобів високопродуктивних комплексів та спецобчислювачів обробки радіолокаційної інформації.
 • 1992-1996 - проектування алгоритмів роботи та апаратних засобів обробки томографічної інформації.
 • 1997-2001 - проектування алгоритмів роботи та апаратних засобів систем керування та передачі даних.
 • 2001-2005 - проектування систем візуалізації тренажерних комплексів.

Нагороди

Наукові інтереси

Цифрова обробка сигналів та зображень (проектування алгоритмів та апаратних засобів цифрової обробки сигналів та зображень). Проектування паралельних обчислювальних алгоритмів та структур.

Основні публікації

Виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах, 97 авторських свідоцтв на винаходи (32 впроваджені в розробках).

 1. Ваврук Є. Я. Алгоритми та засоби обробки сигналів: навчальний посібник / Є. Я. Ваврук, О. Л. Лашко, Р. Б. Попович. – Львів: Видавництво «Сполом», 2021. – 240 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 42 від 23.05.2019
 2. Vavruk E., Voloshyn M. Software implementation of the algorithm for recognizing protective elements on the face // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol 6, № 2. – С. 155–160.
 3. Ваврук Є. Я., Волошин М. І. Система моніторингу стану суб’єктів в умовах карантинних обмежень // Комп’ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 20–28.
 4. Ваврук Є.Я., Попович Р.Б., Попович Б.Р. Програмна модель кодів Ріда-Соломона // Комп’ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 1–6.
 5. Ваврук І. Є., Ваврук Є. Я. Аналіз основних Веб-сервісів при розробці програмного забезпечення // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 25–26.
 6. Мороз І. В., Ваврук Є. Я. Критерії оцінки відмовостійкості систем опрацювання сигналів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 175–180. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 7. Мельник А. О., Ваврук Є. Я. Алгоритм опису контурів об'єктів за бінарними зображеннями та його реалізація // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2014. – Т.4, № 1. – C. 6–11.
 8. Караченцев В. Є., Ваврук Є. Я., Максимович Я. В. Топологія комп'ютерних мереж // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 11. – C. 24–32.
 9. Anatoliy Melnyk, Ivan Moroz, Yevgeniy Vavruk. Description of the Objects Contour, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 199-201 р.
 10. Ваврук Є., Караченцев В.Є., Ліщина В.О. Максимович Я.В. Теза: «Топологія комп`ютерних мереж.» ІV Міжнародна науково-практична конференція Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (Луцьк 28-30 травня 2013 р.) Луцьк-Світязь,2013 С.71-74, 2013.
 1. V.Gros, J. Vavruk, I Yurchak. Thesis: «Two-stage funchional model for optimal real-time system design.» The XII International Conference. The Experience of designer and application of CAD Systems im microekectronics/ 19-23 February 2013. Ukraine Lviv,2013.- рр.45-46, Skopus.
 2. Ваврук Є.Я., Грос В.В. Вибір функціональної моделі як етап системного підходу до проектування вiдмовостiйких систем//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 33 - 38.
 3. О.І.Гуменюк, Є.Я. Ваврук Процесор обміну системи відеоконтролю та регламентації доступу. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 107-111(в межах робочого часу викладача)
 4. О.З. Межва , Є.Я. Ваврук Система вимірювання атмосферних параметрів. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 162-164
 5. М.М. Пищук, Є.Я. Ваврук Система керування двигуном змінного струму. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 179-183
 6. Ваврук Є.Я., Грос В.В. Шляхи забезпечення вiдмовостiйкостi систем опрацювання радiолокацiйної iнформацiї // Матерiали 14-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї «Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї» (24 квiтня 2012 р., м. Київ, Україна).- 2012. – С. 32-34(в межах робочого часу викладача)
 7. Ваврук Є.Я., Грицик I.В. Шляхи забезпечення вiдмовостiйкостi обчислень в задачах опрацювання сигналiв Системний аналіз та iнформацiйнi технології: матеріали 14-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2012, Київ, 24 квiтня 2012 р. / ННК "IПСА" НТУУ "КПI". – К.: ННК "IПСА" НТУУ "КПI", 2012. С.30-31
 8. Ваврук Є.Я. Організація контролю та діагностики ШПФ-схем у режимі реального часу в системах опрацювання сигналів. / Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі". -2004. - № 523. - С.24-29.
 9. Ваврук Є.Я., Міюшкович Є.Г. Деякі аспекти фільтрації стегозображень в комп’ютерних мережах. / Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі". -2004. - № 523. - С.29-33.
 10. О.Лашко, Є.Ваврук. Швидкий алгоритм виконання каскаду тригонометричних перетворень на основі спільної базової операції. / Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – № 496. – с. 183-189.
 11. З.Шпак, Є.Ваврук. Реалізація методу диференційованого часового перетворення мовних сигналів у режимі реального часу. / Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – № 450. – с. 21-28.
 12. Ваврук Є.Я, Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г. Вибір структури процесорного ядра для бортових систем керування та обробки інформації./ - Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ "Моделювання та інформаційні технології". - 2000. - № 9. Київ. - С. 169-176 .
 13. Ваврук Є.Я., Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г. Підходи до побудови та вибору елементної бази процесорів управління та обробки сигналів/ Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ "Моделювання та інформаційні технології". - 1999-Вип.3.- с.160-168.
 14. Цмоць І.Г., Демида Б.А., Ваврук Є.Я. Аналіз методів управління доступом до паралельної пам'яті. / Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології". -2000. - № 392. - С. 27-31.
 15. Вычислительное устройство А.с. № 1705820 СССР, МКИ G06F 7/49./Е.Я. Ваврук И.Г. Цмоць (СССР). - №4824823/24; Заявлено 14.05.90; Опубл. 15.01.92, Бюл. № 2.
 16. Устройство для деления А.с. № 1711149 СССР, МКИ G06F 7/49./Е.Я. Ваврук, И.Г.Цмоць (СССР). - №4800808/24; Заявлено 11.03.90; опубл. 07.02.92, Бюл. № 5.
 17. Устройство для вычисления суммы произведений А.с. № 1509879 СССР, МКИ G06F 7/544 / Е.Я. Ваврук (СССР). - №4383839/24-24; Заявлено 05.01.88; Опубл. 23.09.89, Бюл. № 35.

Контактна інформація

Відповідальні особи