Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Козак Назар Богданович

Козак Назар Богданович

старший викладач кафедри

E-mail: Nazar.B.Kozak@lpnu.ua

Персональна сторінка: https://kozaknazar.github.io/

Освіта

 • Національний університет «Львівська політехніка», ІКТА, кафедра ЕОМ, 2008.
 • Національний університет "Львівська політехніка", аспірантура з відривом від виробництва, спеціальність 05.13.05 "Комп’ютерні системи та компоненти", 2011.

Професійна діяльність

 • 2013 - 2021 - асистент кафедри ЕОМ.
 • 2021 - по теперішній час - старший викладач кафедри ЕОМ.

Наукові інтереси

 • Схемотехнічне(сircuit design) та фізичне(physical design) проектування НВІС(включно до стадії tape-out) для реалізації процесорів з архітектурою МКМД та ОКМД.
 • Проектування компіляторів та ядер операційних систем для комп'ютерних систем на основі процесорів з архітектурою МКМД та ОКМД.
 • Проектування операційних систем для вбудованих комп'ютерних систем.

Предмети

 • Технології паралельного програмування; Комп’ютерна логіка; Основи алгоритмізації і програмування; Об’єктно-орієнтоване програмування; Структури даних та алгоритми; Обчислювальний практикум; Засоби системного програмування; Системне програмне забезпечення.

Основні публікації

 • Melnyk A. Data correction using Hamming coding and hash function and its CUDA implementation / A. Melnyk, N. Kozak // Advances in Cyber-Physical Systems : [збірник наукових праць] / 2019. – (Vol. 4, Num. 2).
 • Melnyk A. Simple Universal Translator as an Alternative Compiler-Compiler / A. Melnyk, N. Kozak // Advances in Cyber-Physical Systems : [збірник наукових праць] / 2019. – (Vol. 4, Num. 2).
 • Мельник А. Метод та засоби автоматичного генерування програмного коду для графічних прискорювачів обчислень / А. Мельник, Н. Козак // Комп’ютерні системи та компоненти : [збірник наукових праць] / 2016. – С. 6–11. – (Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ; Том 7, Вип.2.).
 • Мельник А. Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача / А. Мельник, Н. Козак // Комп'ютерні системи та мережі : [збірник наукових праць] / Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 48–53. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 857).
 • Мельник А. Підходи до програмування прискорювачів обчислень / А. Мельник, Н. Козак // Комп'ютерні системи та мережі : [збірник наукових праць] / Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 68–74. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 830).
 • Мельник А. Врахування особливостей графічного процесора в процесі створення засобів автоматичного розпаралелення програм / А. Мельник, Н. Козак // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [збірник наукових праць] / Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 3–8. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 751).
 • Козак Н. Реалізація паралельних обчислень в графічних прискорювачах [Текст] / Н. Козак // Conference ACSN-2011. – Львів, 2011, – С. 47-49.
 • Мельник А. Організація хмарних обчислень на базі масиву програмованих комірок логіки / А. Мельник, Н. Козак // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [збірник наукових праць] / Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 45–49. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 672).
 • Козак, Н. Реконфігуровані обчислення і технологія Java [Текст] / Н. Козак // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали ІV Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2010, 25-27 листопада 2010 року, Львів. — Львов : Львівська політехніка, 2010. — С. 168-169.
 • Козак Н. Оцінювання апаратних витрат на реалізацію матричної одноярусної комутуючої мережі на ПЛІС сімейства Virtex / Н. Козак // Комп'ютерні системи та мережі : [збірник наукових праць] / Видавництво Львівської політехніки, 2009. – С. 51–54. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 658).
 • Козак Н. Реалізація матричної одноярусної комутуючої мережі на ПЛІС сімейства Virtex [Текст] / Н. Козак // Conference ACSN-2009. – Львів, 2009, – С. 47-49.

Контактна інформація

Відповідальні особи