Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Філія кафедри у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті

Забезпечення високої якості підготовки спеціалістів завжди було головною стратегією кафедри ЕОМ. У 1987 році постала задача створення філії кафедри для покращення якості підготовки спеціалістів за спеціальністю 0608 «Електронні обчислювальні машини» та для покращення зв'язків науки з виробництвом.

Серед декількох претендентів щодо базового підприємства для філії кафедри був Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут (ЛНДРТІ). Вибір ЛНДРТІ для філії кафедри ЕОМ був обумовлений наступними факторами:

 • ЛНДРТІ мав тривалі творчі та науково-технічні зв'язки з Львівською політехнікою, в тому числі з кафедрою ЕОМ;
 • серед наукових організацій та виробничих підприємств м. Львова в ЛНДРТІ працювала найбільша кількість випускників кафедри ЕОМ. Багато випускників кафедри займали наукові посади начальників відділів, секторів. Директором ЛНДРТІ був також випускник кафедри;
 • ЛНДРТІ мав потужну виробничо-технічну базу, в його складі був дослідний завод «Хвиля», відділення з розробки та виготовлення спеціалізованих мікросхем;
 • в обчислювальних пристроях, розроблених в ЛНДРТІ, застосовувалися найновіші комплектуючі вироби, дослідні та серійні великі інтегральні схеми. ЛНДРТІ був учасником декількох державних програм з розробки нових виробів напівпровідникової електроніки. ЛНДРТІ був єдиним у Львові підприємством, де було освоєно проектування комп'ютерних пристроїв на основі напівзаказних ВІС на матричних кристалах. В засобах обчислювальної техніки широко застосовувалися програмовані логічні матриці. Ряд високоефективних засобів обчислювальної техніки було впроваджено в серійне виробництво;
 • конструювання обчислювальних пристроїв велося із застосуванням передових конструктивно-технологічних рішень, в тому числі багатошарових друкованих плат, багаторівневих керамічних плат.

Переважаючим фактором був багаторічний досвід розробки обчислювальних пристроїв та систем. Однак саме сукупність перелічених факторів дала підгрунтя визначити ЛНДРТІ як передове на цей час науково-технічне підприємство та обумовила вибір його як базового для філії кафедри ЕОМ.

Питання створення філії обговорювалось на засіданні кафедри ЕОМ 5 грудня 1987 року. За результатами обговорення, враховуючи попередню домовленість з керівництвом Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту, кафедра звернулася до Ради факультету автоматики дозволити організувати філію на базі ЛНДРТІ. 12 грудня 1987 року Рада факультету автоматики підтримала ініціативу кафедри і звернулася до керівництва Львівського політехнічного інституту із клопотанням офіційно на рівні відповідних міністерств затвердити створення філії кафедри.

Спільним наказом Міністерства радіопромисловості СРСР та Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від 7 січня 1988 року за №5 була організована філія кафедри ЕОМ Львівського політехнічного інституту у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті. Основними завданнями філії кафедри були цільова підготовка студентів за спеціальністю 0608 - «Електронні обчислювальні машини», а також проведення спільних науково-дослідних робіт та їх впровадження у виробництво.

Наказом Ректору ЛПІ Гаврилюку М.О. було доручено:

 • організувати підготовку інженерних фахівців у філії кафедри. Встановити штат філії кафедри відповідно до обсягів роботи. Виділяти щорічно філії кафедри необхідну кількість штатних одиниць та погодинний фонд;
 • забезпечити регулярний контроль за роботою філії, якістю керівництва філією завідувачем кафедри ЕОМ;
 • ввести відповідні зміни в Статут ЛПІ.

На ЛНДРТІ покладалося виконання наступних робіт:

 • направити, погодивши з ЛПІ, для роботи на філії кафедри висококваліфікованих спеціалістів для організації навчального процесу, проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, керівництва курсовими та дипломними проектами;
 • виділити для проведення занять необхідні приміщення та лабораторії. Забезпечити філію кафедри необхідними комп'ютерними засобами, вимірювальними приладами, засобами автоматичного проектування. Забезпечити видачу завдань на науково-дослідні роботи студентів, курсові та дипломні проекти, що безпосередньо пов'язані з тематикою ЛНДРТІ із обчислювальної техніки;
 • забезпечити організацію стажування викладачів кафедри ЕОМ у ЛНДРТІ;
 • спряти модернізації навчально-лабораторної бази кафедри ЕОМ (передача комплектуючих виробів, обладнання, надання послуг дослідницьким виробництвам) за погодженими щорічними планами.

Викладацький склад філії був укомплектований із провідних спеціалістів, які мали значний практичний досвід розробки та впровадження виробів у серійне виробництво. Керівником філії став директор ЛНДРТІ к.т.н. Обуханич Р.В. Серед викладачів були: начальник відділу к.т.н. Мельник А.О., начальник сектора к.т.н. Парамуд Я.С., вчений секретар к.т.н. Висоцький В.М., начальник відділення Залізко В.О., начальник відділу Медведєв В.Т., провідні інженери Беляєв А.Г., Ваврук Є.Я, Ісаєнко В.А., к.т.н. Глухов В.С., к.т.н. Шаров Б.Г.

Приміщення для філії були виділені таким чином, що дозволяли проводити усі види занять. Для виконання лабораторних та практичних занять були виділені дисплейний зал обчислювального центру, виробничі лабораторні приміщення, в яких могли виконуватися лабораторні роботи на робочих місцях розробників обчислювальних засобів.

З 9-го лютого 1988 року на філії почали навчатися дві групи студентів 4-го курсу (30 осіб). З 1988/1989 навчального року на філії навчалося біля 90 студентів 3-го, 4-го, 5-го курсів. Навчання велося з 12 дисциплін за основною спеціальністю. В 1989 році на філії захистили дипломні проекти перші 30 випускників, із них 12 залишилося працювати в ЛНДРТІ. Загалом на філії кафедри ЕОМ навчалося 168 студентів.

Тривалий час ЛНДРТІ був базою для стажування викладачів основної кафедри ЕОМ. Стажування пройшли 8 викладачів кафедри.

У зв'язку із зміною економічного стану в державі філію кафедри ЕОМ ліквідовано наказом ректора Львівської Політехніки Рудавського Ю.К від 19.10.1992 року за №96-10. Спеціалісти, які навчалися на філії, отримали фундаментальні фахові знання за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» та успішно використовували та використовують їх на практиці.

Контактна інформація

Відповідальні особи