Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Наукові семінари за 2021/22 навчальний рік

20.09.2021
  1. Наукова робота кафедри в 2021/2022 році.
  2. Використання наукових розробок кафедри в навчальному процесі.
  3. Проектування спеціалізованих процесорів на основі системи автоматичного синтезу їх архітектурного опису.

Доповідач Мельник А.О.

18.10.2021

Побудова медичних кіберфізичних систем на основі технологій мобільних обчислень.

Доповідач Гаваньо Б.І.

6.12.2021

Комп'ютерна система для розпізнавання зображень літальних апаратів.

Доповідач Пуйда В.Я.

21.02.2022

Цифрові квантові комп'ютери.

Доповідач Глухов В.С.

14.03.2022

Децентралізоване управління локальною навігацію в колективі автономних мобільних агентів.

Доповідач Гребеняк А.А.

11.04.2022

Нові підходи до побудови методів конфігурування архітектур процесорів.

Доповідач Цигилик Л.О.

17.05.2022

Розгляд річних звітів аспірантів кафедри та звітів здобувачів.

Доповідачі Глухов В.С., аспіранти кафедри та здобувачі.

Контактна інформація

Відповідальні особи