Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Гаваньо Богдан Іванович

Гаваньо Богдан Іванович

асистент кафедри, доктор філософії.

E-mail: bohdan.i.havano@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет «Львівська політехніка», ІКТА, кафедра ЕОМ, базовий напрямок «Комп’ютерна інженерія», 2011- 2015.
 • Національний університет «Львівська політехніка», ІКТА, кафедра ЕОМ, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація – магістр, 2015-2016.
 • Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 123 «Комп’ютерні інженерія», 2017-2021.

Професійна діяльність

 • 2017 - 2019 працював на посаді Інженер програмного забезпечення в компанії «Vertalab».
 • 2019 - теперішній час - старший інженер з програмного забезпечення у «xneelo», що є веб-хостинговою компанією та Інтернет-провайдером, що базується в Південній Африці.
 • 2019 - теперішній час - асистент кафедри ЕОМ.

Наукові інтереси

 • Розробка методів та засобів оцінювання стану людини в медичних кіберфізичних системах.
 • Захист інформації в кіберфізичних системах.
 • Розробка біомедичних систем для цілодобового віддаленого моніторингу показників функціонального стану організму людини.
 • Розробка кіберфізичних систем на базі мікросервісної архітектури.
 • Дослідження та проектування анонімізованих програмних систем.

Основні публікації

 1. Havano B., Melnyk A., Morozov Y., Hupalo P. Intellectual Tools to Prevent Road Accidents by Monitoring the Driver's Physiological State // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3156 : proceedings of the 3rd International workshop on intelligent information technologies & systems of information security, Khmelnytskyi, Ukraine, March 23–25, 2022. – P. 539–546. (Гаваньо Б. І., Гупало П. А.) (SciVerse SCOPUS).
 2. Melnyk A., Morozov Y., Havano B., Hupalo* P. Protection of biometric data transmission and storage in the human state remote monitoring tools // 11th IEEE International conference on intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications (IDAACS) : proceedings, September 22–25, 2021, Cracow, Poland. Vol. 1. – 2021. – C. 301–306. (Гаваньо Б. І.) [н.к. - Мельник А.О.] (SciVerse SCOPUS).
 3. Гаваньо Б. І., Морозов М. Assessing the human condition in medical cyber-physical system based on microservices architecture // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol 6, № 2. – С. 112–120.
 4. Мельник А. О., Морозов Ю. В., Гаваньо Б. І., Гупало П. А. Біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19 // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 3–5.
 5. Melnyk A., Havano B., Morozov Y., Hupalo P. HealthSupervisor: mobile application for round-the-clock remote monitoring of the human functional state // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2853 : Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security with CEUR-WS (Khmelnytskyi, Ukraine, March 24–26, 2021). – Р. 24–37. (SciVerse SCOPUS).
 6. Мельник А. О., Морозов Ю. В., Гаваньо Б. І. HealthyLungs: mobile applications for round-the-clock remote monitoring of lung function in patients with COVID-19 // Advanced computer information technologies, ACIT’2021 : proceedings of the 11th International conference (Deggendorf, Germany, September 15-17, 2021). – 2021. – C. 554–559. (SciVerse SCOPUS).
 7. Гаваньо Б. І. Проблеми конфіденційності та безпеки в кіберфізичних системах інтелектуальних будинків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. 2018. № 905. С. 49–55.
 8. Valerii Hlukhov, Bohdan Havano. FPGA-based Digital Quantum Coprocessor. Advances in Cyber-Physical Systems. Volume 3. Number 2. Lviv Polytechnic National University. 2018. p. 12–31.
 9. Valerii Hlukhov, Bohdan Havano. Principles of Digital Quantum Coprocessor Based on a FPGA, which Operates under the Control of a Classical Computer // 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). IEEE, 2019, p. 191-194
 10. Melnyk Anatoliy, Morozov Yuriy, Havano Bohdan, Hupalo Petro. Investigation of wireless pulse oximeters for smartphone-based remote monitoring of lung health // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2020. – Vol. 5, № 2. – p. 70–76.
 11. А. О. Мельник, Ю. В. Морозов, Б. І. Гаваньо, П. А. Гупало. Біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19 // Комп'ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 1–5.
 12. Anatoliy Melnyk, Yurii Morozov, Bohdan Havano, Petro Hupalo HealthSupervisor: Mobile Application for Round-the-Clock Remote Monitoring of the Human Functional State // The 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2021). CEUR-WS, 2021, Vol-2853, p. 24-37
 13. Havano B. Problems of privacy and security in cyber physical systems of intellectual houses / Bohdan Havano // Litteris et Artibus : proceedings, 23–25 November 2018 (10th International academic conference "Computer science & engineering 2018"), Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — P. 58–59.
 14. Havano Bohdan, Kytsun Hennadiy, Tkachyk Oleksandr. Web-server cross-site request forgery protection // Perspectives of science and education : proceedings of the 7th International youth conference, 10th May, 2020 New York, USA. – 2020. – C. 9–16
 15. А. О. Мельник, Ю. В. Морозов, Б. І. Гаваньо, П. А. Гупало. Мобільні додатки для цілодобового віддаленого моніторингу лікарями функцій легень пацієнтів // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – 2020. – C. 83–84
 16. Патент України на корисну модель №148157, «Біомедична система для цілодобового віддаленого моніторингу уповноваженою особою показників функціонального стану організму клієнта», заявка №u202008053 від 16.12.2020, А. О. Мельник, Ю. В. Морозов, Б. І. Гаваньо, П. А. Гупало.

Контактна інформація

Відповідальні особи