Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Паралюх Іван Петрович

Паралюх Іван Петрович

Завідувач лабораторії, старший викладач

E-mail: ivan.paraluh@ukr.net, Ivan.P.Paraliukh@lpnu.ua

Освіта

 • Львіський технікум промислової автоматики, 1976. Спеціальність: електронні обчислювальні машини, прилади та пристрої; кваліфікація: технік-електрик
 • Львівський політехнічний інститут, 1981. Спеціальність: електронні обчислювальні машини; кваліфікація: інженер-системотехнік.

Професійна діяльність

 • 1978 — 2014 — лаборант, інженер, молодший науковий, науковий та старший науковий співробітник ОКБ Львівського політехнічного інституту та НДКІ ЕЛВІТ НУ «Львівська політехніка».
 • З 1990 р. по даний час — асистент, старший викладач кафедри ЕОМ (за сумісництвом).
 • 2014 р. - старший викладач кафедри ЕОМ.
 • З 2014 р. по даний час —завідувач лабораторії кафедри ЕОМ.

Професійний досвід

 • 1981-1993 — проектування та впровадження на об’єктах діючих взірців швидкодіючого каналу вводу-виводу апаратно-програмного комплексу на базі матричного процесора ПС-2000 для зондування Землі з космосу в реальному масштабі часу.
 • 1989 — 1991 — проектування швидкодіючого спеціалізованого каналу вводу даних телескопічних даних для систем прив’язки координат відносно небесних тіл.
 • 1994 — 2006 — проектування комплексу спеціалізованих пристроїв та систем автоматичного демодулювання, декодування та розпізнавання інформації з каналів передачі даних.
 • 2005 — 2014 — проектування комплексу пристроїв спеціалізованого зв’язку, систем дистанційного моніторингу віддалених об’єктів та комплексу законного перехоплення у мережах передачі даних.

Нагороди

 • Подяка за вагомий внесок у розвиток науки з нагоди Дня науки, 2020 р.
 • Нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова звитяга», 2017 р.
 • Почесні грамоти Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, 2010, 2013, 2015 роки.
 • Грамота всеукраїнського «Об’єднання ветеранів розвідки України», 2010 р.
 • Почесна грамота Державного університету «Львівська політехніка», 1995 р.
 • Нагрудний знак «Изобретатель СССР», 1984 р.
 • Диплом першої степені переможця міжвузівського огляду-конкурсу дипломних проектів, 1982 р..
 • Диплом першої степені за головний приз на 30-ій всесоюзній виставці досягнень радіолюбителів-конструкторів,1981 р.

Наукові інтереси

Обробка сигналів та зображень в реальному масштабі часу. Апаратно-програмні комплекси спеціалізованого зв’язку. Системи дистанційного моніторингу віддалених об’єктів. Системи клімат-контролю. Системи передачі даних.

Основні публікації

 1. В.Л. Котляров, И.П. Паралюх. Датчик равномерно распределенных случайных чисел. А.С. №1056188. - "БИ", 1983, №43.
 2. В.Г. Брандорф, В.Л. Котляров, И.П. Паралюх. Преобразователь кодов. А.С. №1058047. - "БИ", 1983, №44.
 3. В.Н. Куприяненко, И.П. Паралюх, В.С. Мархивка. Устройство для контроля последовательности импульсов. А.С. №1070556. - "БИ", 1984, №4.
 4. В.Л. Котляров, И.П. Паралюх. Цифровой измеритель длительности импульсов. А.С. №1182483. - "БИ", 1985, №36.
 5. В.Н. Куприяненко, И.П. Паралюх. Управляемый делитель частоты. А.С. №1238234. - "БИ", 1986, №22.
 6. И.П. Паралюх. Управляемый делитель частоты. А.С. №1277389. - "БИ", 1986, №46.
 7. И.П. Паралюх., С.В. Самойленко, Н.В. Казакова. Управляемый делитель частоты. А.С. №1457160. - "БИ", 1989, №5.
 8. Ю.С. Клушин, И.П. Паралюх. Быстродействующий N-разрядный групповой счетчик с параллельно последовательным переносом. А.С. №1626377. - 1990.
 9. И.П. Паралюх, Ю.С. Клушин, В.С. Мархивка, С.В. Самойленко. Канал-процессор преобразования структур и ввода-вывода данных для системы нормализации видеоинформации // Методы и средства дистанционного зондирования Земли и обработки космической информации в интересах народного хозяйства: Тез. Докл. Всесоюз. Конф.– ч.2, с.12 – Рязань, 1989.
 10. Ю.В. Відоняк, В.С. Мархівка, І.П. Паралюх. Оптимізація вибору буферної пам'яті при вводі в ЕОМ високо-інтенсивного потоку відеоданих // Контролько-вимірювальна техніка. Міжвідомчий науково-технічний збірник, 1993. Вип. 50, с. 81-84.
 11. Паралюх І.П. Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп'ютерні системи та мережі. – 2014. - №806. – с. 221-225.
 12. Бойко Г.В., Паралюх І.П. Практичні аспекти побудови генераторів ПВП на базі зображеня для захисту інформації в КФС // Кіберфізичні системи досягнення та виклики: матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 96–105. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).

Контактна інформація

Відповідальні особи