Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Лашко Оксана Любомирівна

Лашко Оксана Любомирівна

старший викладач кафедри ЕОМ

E-mail: Oksana.L.Lashko@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет "Львівська політехніка", комп’ютерний автоматики, 1999.
 • Аспірантура Національного університету "Львівська політехніка", 1999-2002.

Професійна діяльність

 • 2002-2007 - асистент кафедри ЕОМ.
 • з 2007 по даний час – старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Розробка засобів обробки сигналів на алгоритмічному та програмному рівні. Дослідження задач кодування та стиску зображень.

Основні публікації

 1. Ваврук Є.Я. Алгоритми та засоби обробки сигналів: навчальний посібник / Є. Я. Ваврук, О. Л. Лашко, Р. Б. Попович. – Львів: Видавництво «Сполом», 2021. – 240 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 42 від 23.05.2019
 2. Лашко О.Л. Лабораторний практикум з дисципліни Технології опрацювання сигналів та зображень: навчальний посібник / О.Л. Лашко. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 63 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 59 від 20 жовтня 2021 року)
 3. Lashko O., Barsiienko V. Software system of decoding light codes // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol. 6, № 1. – С. 1–7.
 4. Lashko O., Kotyk V. Software implementation of gesture recognition algorithm using computer vision // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol. 6, № 1. – С. 21–26.
 5. Lashko O., Pavlenko V. System for effective small business support // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol. 6, № 1. – С. 39–45.
 6. Лашко О.Л. Яцимірський М.М. Ефективні алгоритми модульованого перетворення з перекриттям // Збірник наукових праць "Моделювання та інформаційні технології", Київ,2000.
 7. Лашко О.Л. Ефективність застосування модульованих перетворень з перекриттям при стиску зображень // Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології № 413, Львів, 2001р.
 8. Лашко О.Л. Обчислення дискретного косинусного перетворення за схемою арифметичного перетворення Фур'є // Збірник наукових праць "Моделювання та інформаційні технології", Київ, 2001р.
 9. О.Лашко, Є.Ваврук. Швидкий алгоритм виконання каскаду тригонометричних перетворень на основі спільної базової операції. Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – № 496. – с. 183-189.
 10. Ваврук Є.Я., Лашко О.Л. Визначення впливу методу діагностування на параметри системи опрацювання сигналів. // Збірник матеріалів XXVI науково-технічної конференції «Моделювання» ІПМЕ НАНУ, Київ 2007, с.69-71.

Контактна інформація

Відповідальні особи