Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Працівники кафедри минулих років

Викладачі

Лукащук Леонід Олексійович

к.т.н., доцент

Працював на кафедрі ЕОМ з 1963 р. до 1976 р.

Гнатів Ярослав Миколайович

старший викладач

Працював на кафедрі ЕОМ з 1965 р. до 1976 р.

Опир Юрій Мирославович

старший викладач

Працював на кафедрі ЕОМ з 1967 р. до 2012 р.

Опир Юрій Мирославович, в 1967 отримав диплом інженера на кафедрі ЕОМ, 1973-1977 рр. асистент кафедри, 1970-1973 рр. – аспірантура, 1977-2012 рр - старший викладач кафедри.

Троценко Віктор Вікторович

к.т.н., доцент

Працював на кафедрі ЕОМ з 1968 р. до 2010 р.

Троценко Віктор Вікторович вніс значний внесок в підготовку інженерних кадрів на кафедрі та в розвиток науки. Закінчив кафедру ЕОМ в 1968 році, навчався в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження та розроблення перетворювачів інтегральних характеристик сигналів" в 1979 році. В період 1968-1971 рр. - асистент кафедри, 1971-1985 - старший викладач кафедри, з 1986 до 2010 - доцент кафедри. Його науковим напрямом було проектування та створення спеціалізованих комп'ютерних систем, які він створював працюючи в НДКІ ЕЛВІТ, зокрема для супутників серій "Ресурс" та "Січ".

Шумков Юрій Михайлович

к.ф.-м.н., доцент

Працював на кафедрі ЕОМ з 1967 р. до 1994 р.

Шумков Юрій Михайлович закінчив механіко-математичний факультет Університету ім. Івана-Франка, працював у Фізико-механічному інституті, зіймався науковими дослідженнями у галузі лінійних та нелінійних електричних кіл, неруйнівного обємного контролю внутрішніх структур механічних об'єктів.

Лавров Геннадій Миколайович

к.т.н., доцент

Працював на кафедрі ЕОМ з 1969 р. до 2012 р.

Лавров Геннадій Миколайович закінчив Ленінградський політехнічний інстітут, електромеханічний факультет, у 1963 році, навчався в аспірантурі Львівського політехнічного інституту у 1965-1968 рр., захистив кандидатську дисертацію на тему "Принципи побудови спеціалізованих АЦП" в інституті електродинаміки АН УРСР в 1977 р. Працював інженером заводу п/с-20, м. Ростов-на-Дону (1964 р.), з 1964 до 1965 року - інженером ВНИИТМАШ, м.Волгоград, 1968-1969 рр. - інженер ЛПІ, 1969-1973 - асистент кафедри ЕОМ, 1973-1976 рр. - старший науковий співробітник ОКБ, 1977-1982 - старший викладач кафедри, 1982-2012 рр. - доцент кафедри. Науковий напрям - розроблення елементів та систем перетворення параметрів електроенергії в цифрову форму та створення баз даних для енергооб'єктів. Отримав 2 срібні медалі ВДНГ СРСР та 2 дипломи 1 ступеня ВДНГ УРСР.

Квурт Леонід Семенович

к.т.н., доцент

Працював на кафедрі ЕОМ з 1980 р. до 2012 р.

Квурт Леонід Семенович закінчив ЛПІ, спеціальність "Автоматика і телемеханіка" в 1963 році, захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження та створення спеціалізованих пристроїв зв'язку з ЕЦОМ" в Київському політехнічному інституті в 1979 році. З 1963 до 1980 року - старший інженер, головний інженер, начальник ЕЦОМ (обчислювального центру) Львівського політехнічного інституту, з 1980 р. по 2012 рік - старший викладач, доцент кафедри ЕОМ. Займався розробленням алгоритмів, програмного забезпечення та пристроїв автоматизованих систем навчання, створенням систем навчання на базі ЕЦОМ, дослідженням питань надійності, продуктивності та ефективності обчислювальних засобів. В 1977 році був відзначений нагрудним знаком "Заслужений винахідник СРСР", в 1980 році отримав срібну медаль на ВДНГ України та бронзова медаль на ВДНГ СРСР за експонат"Автоматизована обчислювальна та навчальна система АВОС - 2".

Відоняк Юрій Володимирович

старший викладач

Працював на кафедрі ЕОМ з 1975 р. до 2002 р.

Відоняк Юрій Володимирович закінчив ЛПІ в 1968 році та аспірантуру в 1975 році. З 1972 до 1975 року працював в ОКБ ЕЛВІТ. З 1975 до 2002 р. – асистент, згодом старший викладач кафедри ЕОМ.

Черкаський Микола В'ячеславович

д.т.н., професор

Працював на кафедрі ЕОМ з 1976 р. до 2008 р.

Черкаський Микола В'ячеславович закінчив Львівський політехнічний інститут у 1954 р. Займався розробкою комп'ютерних систем з різнорідними процесорами, розробкрю теорії складності software/hardware алгоритмів. Нагороджений медаллю китайсько-радянської дружби, Китай, Пекін, 1958 р., срібною медаллю Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) СРСР, Москва, 1962 р, золотою медаллю ВДНГ СРСР, Москва, 1977 р.

Кицмей Тарас Володимирович

к.ф.-м.н., доцент

Працював на кафедрі ЕОМ з 1990 р. до 2000 р.

Тарас Володимирович Кицмей є членом Ради Директорів і співзасновником компанії SoftServe. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Прикладна Математика», захистив дисертацію в Київському Інституті Прикладної Математики на тему "Представлення нечіткої інформації в базах даних реляційного типу" та отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук. Закінчив Гарвардську Бізнес Школу. З 1997 року до даного часу є Президентом корпорації Softserve. У 2008 році йому присвоєно звання «Заслужений економіст України». У 2011 році увійшов до трійки кращих топ-менеджерів України, відповідно до «Рейтингу ТОП-100. Кращі топ-менеджери України».

 • Дунець Роман Богданович

  Дунець Роман Богданович

  д.т.н., професор

 • Чабан Володимир Іванович

  Чабан Володимир Іванович

  асистент, 1966 р.

 • Бегота Радислав Васильович

  Бегота Радислав Васильович

  старший викладач, 1972 р.

 • Дунець Богдан Романович

  Дунець Богдан Романович

  к.т.н., старший викладач

 • Кудрявцев Олександр Тихонович

  Кудрявцев Олександр Тихонович

  старший викладач

 • Кудрявцев Олександр Тихонович

  Попович Роман Богданович

  к.т.н., доцент

Навчально-допоміжний персонал

 • Позднякова Зоя Сергіївна

  Позднякова Зоя Сергіївна

  лаборант

 • Шнирьова Олександра

  Шнирьова Олександра

  інженер

 • Бура Олександра Теодорівна

  Бура Олександра Теодорівна

  інженер

 • Ряжська Тетяна Анатоліївна

  Ряжська Тетяна Анатоліївна

  інженер

 • Сеньків Степанія Олегівна

  Сеньків Степанія Олегівна

  інженер

 • Денисик Любов Василівна

  Денисик Любов Василівна

  інженер

 • Семенюк Лідія Олексіївна

  Семенюк Лідія Олексіївна

  інженер

 • Козак Андрій Леонідович

  Козак Андрій Леонідович

  інженер

 • Грига Володимир Михайлович

  Грига Володимир Михайлович

  інженер

 • Антоневич Орест Юліанович

  Антоневич Орест Юліанович

  завідувач лабораторії

 • Шелепун Олександр Петрович

  Шелепун Олександр Петрович

  лаборант

Контактна інформація

Відповідальні особи