Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Пастернак Ірина Ігорівна

Пастернак Ірина Ігорівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри

E-mail: iryna.i.pasternak@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра «Електронних обчислювальних машин», 2005-2010.
 • Аспірантура на кафедрі ЕОМ, за напрямом 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
 • Кандидатська дисертація "Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем", Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти, 2016 рік

Професійна діяльність

 • 2013-2016 - асистент кафедри ЕОМ.
 • 2016-2017 - старший викладач кафедри ЕОМ.
 • 2018 - доцент кафедри ЕОМ.

Професійний досвід

 • Брала участь у вступній кампанії у Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра «Електронних обчислювальних машин», за напрямом «Комп’ютерна інженерія».
 • Була секретарем екзаменаційної комісії з захисту магістерських і спеціалістських роботах за напрямом «Комп’ютерні системи та компоненти».
 • Була відповідальною за розподіл магістрів та спеціалістів 4-го курсу за напрямом «Системне програмування» та «Комп’ютерні системи та компоненти».
 • Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри «Електронних обчислювальних машин», а саме : ДБ/КІБЕР «Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кіберфізичних систем» (номер державної реєстрації 0115U000446).
 • Керівник під час виконання 26 робіт, з яких успішно захистилися 11 бакалаврських кваліфікаційних робіт і 3 дипломних проектування та 12 магістерських робіт.
 • Була секретарем екзаменаційної комісії із захисту бакалаврських робіт за напрямом «Системне програмування».
 • Відповідала за збільшення ліцензійного обсягу із спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та її спеціалізацій на кафедрі «Електронних обчислювальних машин».
 • В даний час, входить у склад комісії із вступу, з інших закладів освіти, на спеціальність "Комп'ютерна інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в Національний університет "Львівська політехніка", кафедра "Електронних обчислювальних машин".

Сертифікати

 • Сертифікат віртуального навального середовища з електронного комплексу з навчальної дисципліни "Програмування, ч.3. (Структури даних та алгоритми)".
 • Сертифікат про проходження курсів з: "Надання першої домедичної допомоги".

Наукові інтереси

Мережні інтерфейси, моніторинг рухомих об’єктів, навігація, системи глобального позиціонування, ВЕБ-сервіси, мобільні додатки.

Основні публікації

 1. Pasternak I., Horbachov U. Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн // Комп’ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 29–37.
 2. Пастернак І. І. Принципи побудови програмних засобів системи налаштування інтегрованих плат // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 68–79.
 3. Пастернак І. І. Засоби перевірки вузлів комунікаційної мережі кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 107–119.
 4. Пастернак І. І. Принципи побудови геоінформаційної системи пошуку людей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. – С. 119–130.
 5. Пастернак І. І. Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2017. – № 872. – С. 3–9. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 6. Пастернак І. І. Інтеграція додаткових функцій в спеціалізоване середовище діагностики кіберфізичних систем для контролю вузлів корпоративної мережі // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2017. – Том 8 № 1. – С. 6–17.
 7. Пастернак І. І. Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2017. – – C. 15–20. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 8. Пастернак І. І. Засоби перевірки вузлів комунікаційої мережі кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2017. – C. 34–39.
 9. Пастернак І. І. Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 857. – C. 74–81. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 10. Пастернак І. І. Принципи побудови спеціалізованого середовища діагностики вузлів комунікаційної мережі кіберфізичної системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2016. – Т.7/2. – C. 99–107.
 1. Pasternak I., Morozov Y. Modular network interface for distributed information navigation systems // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol.3, № 2. – P. 15–25. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International).
 2. Iryna Pasternak. Implementation of modular interface with client-server interaction / І.І. Пастернак // Матеріали 9-тої міжнародної конференції MEMSTECH - 2013.- Львів Поляна, дата 2013.- Львів, 2013, С. 91-92.
 3. Iryna Pasternak, Yuriy Morozov Using the Principle of Modularity of Client-Server Interaction in the Global Network, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 61-64 р.
 4. Пастернак І.І. Модульний інтерфейс клієнт-серверної взаємодії//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі - 2012. -№745. с. 160 - 163.
 5. Пастернак І.І., Морозов Ю.В. Мережні інтерфейси рівня клієнт-сервер // Вісник НУ "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі - 2012. - №743. c. 121 - 131.
 6. Пастернак І.І. Параметризовані мережні інтерфейси // Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології - 2012. - №744. c. 1-9.
 7. Пастернак І. Огляд та аналіз навігаційної системи OpenGTS / І.І. Пастернак // Вісник «Нові технології».- Кременчук: Кременчуцький університет «Економіки, інформаційних технологій і управління», 2012.- № 2-3 (36-37).- С. 88-91.
 8. І.І.Пастернак. Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу клієнтськими запитами / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали 10 тої відкритої наукової конференції ІМФН.- Львів, 17-18 травня 2012р. - Львів, 2012, С. I.7-I.10.
 9. Пастернак І. Об'єктна взаємодія клієнта з сервером через мережний інтерфейс / І.І. Пастернак // Матеріали 4 тої науково-практичної конференції ЕлІт-2012.- Чинадієво, 30 серпня-2 вересня 2012р. - Чинадієво, 2012, С. 102-106.
 10. Iryna Pasternak. Modular Interface / І.І. Пастернак // Матеріали 6-тої міжнародної конференції CSIT-2012.- Львів, 6-7 грудня 2012р.- Львів, 2012, С. 117-118 .
 11. І. І. Пастернак. Опис та аналіз мережного інтерфейсу на основі формул / І.І. Пастернак // Матеріали заочної науково-практичної конференції «Наукові підсумки 2012 р.».- Харків, 05.11.2012р.-Харків, 2012, С. 41-42.
 12. И. И. Пастернак. Реализация сетевого интерфейса на основе формул / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали міжнародної конференції ITS-2012, (Мінськ 28.03.2012)- Мінськ, Білорусь, 2012.- С. 252-253.
 13. Морозов Ю.В., Пастернак І.І. Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 108-112.
 14. Пастернак І. Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Вісник «Комп'ютерні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011.- №717.- С. 108-113.
 15. Пастернак І. Модель об'єктної клієнт-серверної взаємодії / І.І. Пастернак , Ю.В. Морозов // Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011.- №719.- С. 164-167.
 16. Пастернак І. Мережні інтерфейси рівня клієнт-сервер / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Вісник «Інформаційні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- №743.- С. 121-131.
 17. Пастернак І. Параметризовані мережні інтерфейси / І.І. Пастернак // Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- №744.- С. 3-9.
 18. Пастернак І. Модульний інтерфейс клієнт-серверної взаємодії / І.І. Пастернак // Вісник «Комп'ютерні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- №745.- С. 160-163.
 19. Пастернак І. Огляд та аналіз навігаційної системи OpenGTS / І.І. Пастернак // Вісник «Нові технології».- Кременчук: Кременчуцький університет «Економіки, інформаційних технологій і управління», 2012.- № 2-3 (36-37).- С. 88-91.
 20. Pasternak І. Modular network interface for distributed information navigation systems / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов// Computational problems of electrical engineering. – V.3, № 2. – Lviv, 2014. – p. 47-56.
 21. Пастернак І. Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери / І.І. Пастернак // Вісник «Комп'ютерні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016.- №857.- С. 74-82.
 22. Пастернак І. Принципи побудови спеціалізованого середовища діагностики вузлів комунікаційної мережі кфберфізичної системи / І.І. Пастернак // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. Том 7, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 99 -107с.

Доповіді на конференціях

 • Пастернак І. Оцінка ефективності виконання паралельних обчислень / І.І. Пастернак, Є.Я. Ваврук // Матеріали 5‑тої міжвузівської науково-технічної конференції ІППТ-2010.- Львів, 2010.- С. 280-281.
 • Пастернак І. Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу клієнтськими запитами / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали 10‑тої відкритої наукової конференції ІМФН .- Львів, 2012.- С. I.7-I.10.
 • Пастернак И. Реализация сетевого интерфейса на основе формул / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали міжнародної конференції ITS-2012.- Мінськ, Білорусь, 2012.- С. 252-253.
 • Пастернак І. Об'єктна взаємодія клієнта з сервером через мережний інтерфейс / І.І. Пастернак // Матеріали 4‑тої науково-практичної конференції ЕлІт-2012.- Чинадієво, 2012.- С. 102-106.
 • Iryna Pasternak Modular Interface / І.І. Пастернак // Матеріали 6-тої міжнародної конференції CSIT-2012.- Львів, 2012.- С. 117-118.
 • Пастернак І. Опис та аналіз мережного інтерфейсу на основі формул / І.І. Пастернак // Матеріали заочної науково-практичної конференції «Наукові підсумки 2012 р.» .- Харків, 2012.- С. 41-42.
 • Iryna Pasternak Implementation of modular interface with client-server interaction / І.І. Пастернак // Матеріали 9-тої міжнародної конференції MEMSTECH - 2013.- Поляна, 2013.- С. 91-92.
 • Iryna Pasternak Using the principle of modularity of client-server interaction in the global network / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали 6-тої міжнародної конференції ACSN - 2013.- Львів, 2013.- С. 61-64.
 • Pasternak І. Client-Server Interaction on the WWW / Iryna Pasternak, Yuriy Morozov // Матеріали VІ міжнародної конференції молодих вчених CSE-2013.- Львів 2013. – С.10-15.

Контактна інформація

Відповідальні особи