Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Мархивка Василь Степанович

Мархивка Василь Степанович

старший викладач кафедри ЕОМ

E-mail: Vasyl.S.Markhivka@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський технікум промислової автоматики, 1972-1976.
 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, кафедра ЕОМ, 1976-1981.

Професійна діяльність

 • 1981-1988 – інженер, старший інженер, молодший науковий та науковий співробітник НДКІ ЕЛВІТ Львівського політехнічного інституту.
 • 1989-1992 - асистент кафедри ЕОМ, Львівський політехнічний інститут.
 • з 1992 - старший викладач кафедри ЕОМ, Державний університет "Львівська політехніка".
 • 1993–2001 – заступник декана факультету комп’ютерної техніки Національного університету "Львівська політехніка".

Професійна досвід

 • 1981-1988 - розробка спеціалізованого процесора перетворення структур даних для опрацювання відеоінформації від штучних супутників на базі матричного процесора ПС-2000.
 • 1990-1998 – розробка методів та алгоритмів опрацювання сигналів за допомогою швидких ортогональних перетворень.
 • з 1998 - розробка методів та алгоритмів обробки складно структурованих зображень.
 • з 1989 - по даний час – викладацька діяльність. У різний час проводив заняття з таких дисциплін:
  • Прикладна теорія цифрових автоматів.
  • Комп’ютерна схемотехніка.
  • Архітектура ЕОМ.
  • Архітектура комп’ютерів.
  • Засоби системного програмування.
  • Системне програмування.
  • Системне програмне забезпечення.

Нагороди

Наукові інтереси

Обробка сигналів та зображень; Цифрова обробка сигналів; Створення програмних комплексів обробки зображень складно структурованої структури; Дефектоскопія в твердих тілах за даними комп'ютерної томографії.

Основні публікації

Виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах, 4 авторських свідоцтва, методичні розробки.

 1. Т.М. Мельников, В.С. Мархивка Вдосконалення роботи програмного генертора потоків даних за рахунок динамічних затримок між пакетами. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 266-272
 2. І. В. Мороз, В.С. Мархивка Програмна платформа для цифрового телебачення з використанням LUA. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 273-278
 3. В.Я. Охальський, В.С. Мархивка Виявлення і запобігання витоків пам'яті в керованому коді. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 286-292
 4. Ємець В.Ф., Мархивка В.С. Регуляризуючий алгоритм обробки сигналів, сформованих РСА // Вісник ДУ "Львівська Політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. 2000, №398, c. 136-139.
 5. V.Emets, V.Marchywka.Finite signal reconstruction from its Fourier's spectrum. Proceedings of Vth International Seminar/ Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. Tbilisi. October. 3-6, 2001. Tbilisi.
 6. A. Melnyk, V.Emets, V.Marchywka, I, Moroz. Reconstruction of 3-D object from raster altimeter data. The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics. Proceedings of the VII International Conference CADSM 2003. 18-23 Februar 2003. Lviv-Slavske, Ukraine.
 7. Мархивка В.С., Мороз І.В. Методика виділення об'єктів за даними комп'ютерної томографії. Збірник матеріалів міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. 21-22 березня 2006. Львів: Ліга - Прес.

Контактна інформація

Відповідальні особи