Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Бойко Геннадій Володимирович

Бойко Геннадій Володимирович

асистент кафедри, сумісник

E-mail: Hennadii.V.Boiko@lpnu.ua

Основні публікації

  1. Глухов В. С. Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: навчальний посібник / В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 156 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 60 від 08.12.2021
  2. Бойко Г. В., Паралюх І. П. Практичні аспекти побудови генераторів ПВП на базі зображеня для захисту інформації в КФС // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 96–105. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).

Контактна інформація

Відповідальні особи