Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Третій (освітньо-науковий рівень вищої освіти)

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація: Доктор філософії з галузі "Інформаційні технології" за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія"

Контактна інформація

Відповідальні особи