Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Пуйда Володимир Якович

Пуйда Володимир Якович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Volodymyr.Y.Puida@lpnu.ua, vpuyda@ukr.net

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1975.
 • Кандидатська дисертація "Спеціалізовані засоби систем ідентифікації зображень двовимірних об'єктів" за спеціальністю 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, Львів, 1998р.

Професійна діяльність

 • 1975–1976 – інженер СКБ СТ («Системотехніки») ВО "Електрон".
 • 1977-1978 - молодший науковий співробітник ОКБ, Львівський політехнічний інститут.
 • 1979-1985 - асистент кафедри ЕОМ, Львівський політехнічний інститут.
 • 1986-1990 - старший викладач кафедри ЕОМ, Львівський політехнічний інститут, зав.лабораторією НДЛ-83.
 • з 1991 по даний час – доцент кафедри ЕОМ, "Львівська політехніка", зав. лабораторією НДЛ-83 (до 2004р).

Нагороди

 • Диплом ІІ ступеня ВДНГ УРСР 1986 р.
 • Cрібна медаль ВДНГ СРСР 1987 р.

Професійний досвід

 • 1975–1984 рр. – розробка методів та апаратних засобів систем спеціального призначення для ідентифікації зображень об'єктів в реальному часі.
 • 1985–1990 рр. – розробка, серійне впровадження та супроводження у виробництві персонального комп’ютера ПК-01 "Львів"; розробка спеціалізованих систем обробки та керування на базі спецпроцесорів та ПК.
 • з 1991 по даний час – розробка алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для систем автоматичного супроводження візуальних об’єктів та визначення їх координат в просторі; розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для високопродуктивної обробки інформації та швидкісного керування на базі сигнальних процесорів; розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для інформаційно-вимірювальних систем (інтелектуальні перетворювачі тиску, температури тощо), вбудованих мікропроцесорних систем, систем керування технологічними процесами, систем аварійного захисту електричних мереж тощо.
 • В період 1985–2016 рр. розробив та впровадив у серійне виробництво більше 20 мікропроцесорних пристроїв для спеціалізованих систем, в тому числі персональний комп’ютер ПК-01 "Львів".

Наукові інтереси

 • Розробка алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для систем ідентифікації зображень.
 • Розробка спеціалізованих апаратних засобів та програмного забезпечення для оброблення інформації в реальному часі, інформаційно-вимірювальних систем, промислових систем керування на базі мікропроцесорних компонентів.
 • Розробка вбудованих мікропроцесорних систем.

Основні публікації

Більше 80 наукових публікацій, 3 навчальні посібники, більше 40 методичних розробок.

 1. Пуйда В.Я. Лабораторний практикум з дисципліни мікропроцесорні системи: навчальний посібник / В.Я. Пуйда. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 293 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 59 від 20.10.2021
 2. Пуйда В.Я. Локальний web-сервер телеметричної системи з сенсорами взаємодії за протоколом MODBUS // Комп’ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 99–105.
 3. Пуйда В.Я. Спеціалізована система технічного зору // Scientific Collection «InterConf». – 2021. – № 66 : Challenges in science of nowadays (July 16-18, 2021). Proceedings of the 9th International scientific and practical conference «Challenges in science of nowadays» (July 16-18, 2021) at Washington, USA.. – С. 461–464.
 4. Пуйда В.Я., Стоян А.О. Дослідження методів виявлення об’єктів на відеозображеннях // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 80–87.
 5. Пуйда В. Я. Мультипроцесорна система для виконання задач технічного зору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 125–128.
 6. Пуйда В. Я. Спецпроцесор для визначення характерних ознак на основі алгоритму SURF // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 129–134.
 7. Пуйда В.Я. Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів в реальному часі. Вісник НУ «Львівська політехніка», «Комп’ютерні системи та мережі», № 905, Львів, Україна, 2018.-С. 111-116.
 8. V.Puyda. SURF features extraction in a computer vision system. ACPS, Vol. 1, No. 1, 2017
 9. Пуйда В. Я. Surf features extraction in a computer vision system [Електронний ресурс] // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2017. – Т.2, № 1.
 10. Пуйда В. Я. Мультипроцесорна система технічного зору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – C. 10–17.
 1. Пуйда В. Я. Спецпроцесор для визначення характерних ознак на основі алгоритму SURF // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – – C. 10–18.
 2. Пуйда В. Я. Мультипроцесорна система технічного зору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – – C. 10–17.
 3. Пуйда В. Я. Реалізація алгоритму визначення характерних ознак відеооб'єкта на основі методу SURF // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 10–16. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 4. Пуйда В.Я. Багатопроцесорна система технічного зору. Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матеріали наукового семінару. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017
 5. Пуйда В. Я. Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 136–140.
 6. Пуйда В.Я. Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об'єкта у монохромному відеопотоці. Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2015.- №830.
 7. Пуйда В. Я. Розробка структурної моделі мікропроцесорного підрегулятора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 232–240.
 8. Пуйда В. Я., Торубка Т. В., Олексів М. В. Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2014. – № 1. – C. 133–139.
 9. Торубка Т. В., Пуйда В. Я. Метод видалення адитивних шумів на зображеннях літальних апаратів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 131–137.
 10. Торубка Т.В., Олексів М.В, Пуйда В.Я. " Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні "// Вісник ХНУ , Львів - 2013 № 5 С. 81-85.
 11. Puyda V. The airplanes intelligent visual monitoring system / V. Puyda, (M. Oleksiv, A.Myts) // 11-th International Symposium on Measurement and Quality Control. (Краків- Кєльце ,11-13 вересня 2013 р.) –Краків- Кєльце, Польща, 2013. – С. 82.
 12. Torubka T., Pyuda V. "The method of removal additive noise on images of aircraft", XV International PHD WorkShop OWD 2013, (Wisla 20-23 October 2013) - Wisla, Poland 2013, page 514.
 13. В.Пуйда. Історія розробки ПК-01 «Львів». Технічні вісті. Науковий часопис. Львівське інженерне товариство у Львові. Львів, 2013/1(37),2(38).
 14. Торубка Т.В., Пуйда В.Я. Апаратно-програмна система покращення якості зображень літальних апаратів//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 176 - 179.
 15. Н.Б. Пилип'як, В.Я. Пуйда Підвищення надійності обміну даними користувачів при зміні однієї зі сторін при застосування IP-спуфінгу. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 92-95
 16. О.А. Погорєлов, В.Я. Пуйда Автономна модульна комп'ютерна система спостереження за територією. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 119-121
 17. Я.В. Дембіцький, В.Я. Пуйда Мікропроцесорний вимірювач температури в турбіні авіадвигуна Д-436Т1/ТП/148. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 136-139
 18. О.О. Сперанський, В.Я. Пуйда Модуль керування CAN-комунікацією. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 184-185
 19. Т. Р. Попів, В.Я. Пуйда Комп'ютерна система організації та проведення одночасного опитування багатьох користувачів за допомогою індивідуальних спеціалізованих терміналів. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с. 293-297
 20. Torubka T., Pyuda V. " System for image quality improvement of aircrafts on the base of ADSP BF533", XIV International PHD WorkShop OWD 2012, 22-25 October 2012 - Wisla, Poland 2012. 115-116 p.
 21. Т.В. Торубка, В.Я. Пуйда Дослідження алгоритму виявлення рухомих літальних апаратів на відеозображенні сцени//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 178 -181.
 22. Т.В. Торубка, В.Я. Пуйда Система покращення якості зображень літальних апаратів//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 182-185.
 23. V.Puyda. SURF features extraction in a computer vision system. ACPS, Vol. 1, No. 1, 2017
 24. Пуйда В.Я. Багатопроцесорна система технічного зору. Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матеріали наукового семінару. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017
 25. Пуйда В.Я. Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об'єкта у монохромному відеопотоці. Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2015.- №830.
 26. В.Пуйда. Історія розробки ПК-01 «Львів». Технічні вісті. Науковий часопис. Львівське інженерне товариство у Львові. Львів, 2013/1(37),2(38).
 27. Пуйда В.Я. Особливості виділення характерних ознак в системах розпізнавання. Комп'ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць. Львів, 1998.
 28. Пуйда В.Я. Формування візуальної інформації про об'єкт в системах розпізнавання. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютернi системи та мережi", 1998.
 29. Пуйда В.Я. Деякi особливостi постановки задачi розпiзнавання. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї", 1998.
 30. Пуйда В.Я. Виявлення ознак на основi теорiї групування. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї", 1998.
 31. Пуйда В.Я. Засоби формування бінарних зображень в реальному масштабі часу. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".-1997.-№322.

Контактна інформація

Відповідальні особи