Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Очерклевич Остап Богданович

Очерклевич Остап Богданович

асистент кафедри ЕОМ, штатний сумісник

E-mail: ostap.b.ocherklevych@lpnu.ua

Основні публікації

  1. Очерклевич О.Б., Ігнатович А.О. Методи семантичного аналізу при анотованому узагальненні текстових документів // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 53–58.
  2. Paramud Y., Kushnir D., Ocherklevich O. Deep neural network model for text semantic analysis based on word embeddings // Advanced computer information technologies, ACIT’2021 : proceedings of the 11th International conference (Deggendorf, Germany, September 15-17, 2021). – 2021. – C. 718–721. (Кушнір Д.О., Очерклевич О.Б.) (SciVerse SCOPUS).

Контактна інформація

Відповідальні особи