Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Миц Андрій Мирославович

Миц Андрій Мирославович

старший викладач кафедри

E-mail: Andrii.M.Myts@lpnu.ua

Основні публікації

  1. Парамуд Я. С. Навчальний посібник «Лабораторного практикуму з дисципліни «Периферійні пристрої, інтерфейси та драйвери» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»: навчальний посібник / Я. С. Парамуд, А. М. Миц. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 103 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 59 від 20 жовтня 2021
  2. Andriy Myts. Hardware-In-The-Loop Simulation of 3D Coordinates Detertmination Subsystem by Using Modified Metod of Stereopairs // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol.4, № 2. – P. 29–32. (Index Copernicus International).
  3. A. Myts, "Using The Method Of The Perpendicular Placing Of Video Cameras For 3d Coordinates Determination Of Visible Object", XIV International PhD Workshop OWD 2012, 20–23 October 2012, Poland, Gliwice, 93-95 p.

Контактна інформація

Відповідальні особи