Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Мельник Анатолій Олексійович

Мельник Анатолій Олексійович

завідувач кафедри "Електронні обчислювальні машини"

доктор технічних наук, професор

E-mail: Anatolii.O.Melnyk@lpnu.ua

Кандидат технічних наук з 1985 року, старший науковий співробітник з 1988 року, доктор технічних наук з 1992 року, професор з 1996 року, академік Міжнародної Академії Комп'ютерних Наук та Систем з 1996 року, академік Академії Інженерних Наук України з 2011 року.

Освіта:

 • В 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Електронні обчислювальні машини", та з 1978 року по 1981 рік навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедрі ЕОМ ЛПІ.
 • В 1986 році закінчив курси головних інженерів в Інституті підвищення кваліфікації Міністерства радіотехнічної промисловості при НВО "Авангард", Ленінград.
 • В 1996 році в рамках гранту німецького академічного фонду DAAD пройшов наукове стажування в Університеті прикладних наук м. Нюрнберга, Німеччина.
 • В 1997-2001 в рамках грантів уряду Баварії пройшов щорічні наукові стажування в Університеті прикладних наук м. Нюрнберга, Німеччина.
 • Вільно володіє англійською, польською та російською мовами.

Професійна діяльність

 • 1975-1981, Львівський політехнічний інститут, науково-дослідний конструкторський інститут ЕЛВІТ, лаборант; молодший науковий співробітник.
 • 1982-1994, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, молодший науковий співробітник; старший науковий співробітник; начальник сектора; начальник відділу систем цифрової обробки сигналів.
 • 1994 - до даного часу, Національний університет "Львівська політехніка", завідувач кафедри ЕОМ та науковий керівник науково-дослідного конструкторського інституту ЕЛВІТ.

Крім того:

 • 1994 - 2008, Національний університет "Львівська політехніка", науковий керівник науково-дослідного конструкторського інституту ЕЛВІТ.
 • 1999 - 2009, Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка", декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій.
 • 2003 - 2007, Технічний університет м. Кельце, Польща, професор.
 • 2007 - 2008, Вища Школа Інформатики та Управління, м. Ряшів, Польща, професор.
 • 2009 - 2010, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Радник президента з науки.

Педагогічна діяльність

 • Навчальні предмети - "Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем", "Архітектура спеціалізованих комп’ютерних систем", Проектування НВІС", "Комп’ютерні засоби обробки сигналів та зображень", "Напрямки досліджень та розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем", "Напрямки досліджень та розвитку комп’ютерних систем та мереж".
 • Розробка навчальних планів бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом "Комп’ютерна інженерія", спеціальності "Комп’ютерні системи та мережі", Системне програмування", Спеціалізовані комп’ютерні системи".

Основний напрямок наукових досліджень

 • Створення комп'ютерів і комп'ютерних систем, розробка теоретичних основ їх побудови та методів проектування.

Найвагоміші наукові проекти:

 • 1982-1994, ряд комп’ютерів спектрального аналізу радіолокаційних сигналів (Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут).
 • 1986-1989, комплект спеціалізованих великих інтегральних схем для комп’ютерів обробки сигналів (Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут).
 • 1996-2001, комп’ютери багатовимірного спектрального аналізу сигналів та зображень, захисту інформації, компресії даних, розпаралелюючий транслятор для багатопроцесорних систем (Університет прикладних наук м. Нюрнберга, Німеччина).
 • 2001-2003, система реконструкції тривимірних об’єктів за даними лазерного далекоміра (Jena-Optronik, Єна, Німеччина).
 • 2001-2003, система оперативно-технологічного зв’язку (Міністерство транспорту України).
 • 2002-2003, процесори захисту інформації (Shera International, Тайпей, Тайвань).
 • 1998-2006, конфігуровані сенсорні мережі інтелектуальних автономних агентів для моніторингу навколишнього середовища (Міністерство освіти та науки України).
 • 2003-2005, системи автоматичного генерування архітектури спеціалізованих комп’ютерів. (Інтрон, Україна).
 • 2005-2006, математичне та програмне забезпечення промислового комп’ютерного томографа (Корейський інститут промислових технологій, Сеул, Корея).
 • 2007-2011, система ХАМЕЛЕОН для автоматичного генерування програмних моделей спеціалізованих комп’ютерів. (Інтрон, Україна).
 • Підготував 1 доктора та 15 кандидатів наук.

Участь в освітніх та наукових структурах

 • Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України.
 • Президія науково-методичної комісії з комп'ютерної техніки Міністерства освіти і науки України.
 • Експертна рада Державної Акредитаційної Комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом "Комп’ютерні та інформаційні технології".
 • Вчена рада національного університету "Львівська політехніка", голова комісії з комп'ютеризації та інформатизації (1977-2007рр.).
 • Науково-методична рада національного університету "Львівська політехніка".
 • Вчена рада Інституту комп’ютерних технологій національного університету "Львівська політехніка".
 • Дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій (член ради та заступник голови).
 • Головний редактор наукового збірника національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" та член редколегій ряду наукових видань.
 • Голова міжнародної наукової конференції "Комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання" та член оргкомітету кількох міжнародних конференцій.

Крім того в минулому працював в складі:

 • Науково-технічної ради та ради трудового колективу.
 • Головою ради молодих вчених Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту
 • Координаційної науково-технічної ради Мінрадіопрому СРСР.
 • Координаційної науково-технічної ради Мінмашпрому України.
 • Секції Академії Наук СРСР.
 • Президії Львівської обласної ради профспілок працівників електронної промисловості.
 • Вченої ради Інституту підприємництва та перспективних технологій.

Членство в міжнародних професійних організаціях

 • 1996 - Міжнародна Академія Комп'ютерних Наук та Систем, голова Львівського територіального відділення академії.
 • 1996 - Інститут Інженерів Електриків IEE Великобританії.
 • 1998 - Американська асоціація комп’ютерних технологій ACM, голова українського осередку (2000 - 2002).
 • 2001 - Інститут Інженерів Електриків та Електронників IEEE.
 • 2011 - Академія Інженерних Наук України.

Нагороди

 • Відмінник освіти України
 • Кращий молодий винахідник України.
 • Кращий молодий вчений Мінрадіопрому
 • Кращий науково-технічний працівник Мінрадіопрому.

Основні публікації:

Автор біля 400 наукових праць, в тому числі ряду монографій, 90 авторських свідоцтв та патентів, а також навчально-методичних розробок та підручника.

Монографії:

 • Мельник А.О., Мельник В.А. Персональні суперкомп’ютери. Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", Львів, 2012. - 600 с. (в друці)
 • Мельник А.О., Архітектура комп’ютера. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. - 470 с.
 • Мельник А.О., Коркішко Т.А., Мельник В.А. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування. Львів, БаК, 2003. - 163 c.
 • Мельник А.О., Ємець В.Ф., Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. Львів, БаК, 2003. - 144 с.
 • Мельник А.О. Програмовані процесори обробки сигналів. Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", Львів, 2000. - 65 с.
 • Мельник А.О. Спеціалізовані комп'ютерні системи реального часу. Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", Львів, 1998. - 60 с.
 • Melnyk A.O. The 2-D Fast Fourier and Hartley Transforms Processor in VHDL. Nuremberg, 1996, 120 p.

Статті:

 1. Melnyk A., Hupalo P. Acquisition and processing of data in CPS for remote monitoring of the human functional state // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol. 6, № 1. – С. 14–20.
 2. Мельник А.О., Морозов Ю.В., Гаваньо Б.І., Гупало П.А. Біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19 // Комп’ютерні системи та мережі. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 3–5.
 3. Melnyk A., Havano B., Morozov Y., Hupalo P. HealthSupervisor: mobile application for round-the-clock remote monitoring of the human functional state // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2853 : Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security with CEUR-WS (Khmelnytskyi, Ukraine, March 24–26, 2021). – Р. 24–37. (SciVerse SCOPUS).
 4. Melnyk A., Melnyk V. Self-improvable computer system model and architecture based on reconfigurable hardware, automatic design and synthesis tools and artificial intelligence technologies // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2864 : Proceedings of the Fourth international workshop on computer modeling and intelligent systems (CMIS-2021) Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021. – P. 356–367. (SciVerse SCOPUS).
 5. Melnyk A. Parallel conflict-free ordered access memory device // Advanced computer information technologies, ACIT’2021 : proceedings of the 11th International conference (Deggendorf, Germany, September 15-17, 2021). – 2021. – C. 548–553. (SciVerse SCOPUS).
 6. Мельник А.О., Морозов Ю.В., Гаваньо Б.І. HealthyLungs: mobile applications for round-the-clock remote monitoring of lung function in patients with COVID-19 // Advanced computer information technologies, ACIT’2021 : proceedings of the 11th International conference (Deggendorf, Germany, September 15-17, 2021). – 2021. – C. 554–559. (SciVerse SCOPUS).
 7. Мельник А. О. Модель обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд. // Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції "Моделювання-2018". – 2018. – C. 195–198.
 8. Лихотоп Д. В., Гребеняк А. В., Мельник А. О. Вбудована локальна комп'ютерна Wi-Fi мережа з конфігуруванням за допомогою технології Bluetooth // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 66–86.
 9. Мельник А. О. Ordered Access Memory and Its Application in Parallel Processors // Вісник НУ "Львівська політехніка" Advances in Cyber-physical Systems. – 2017. – Volume 2. Number 2. – С. 54–62.
 10. Мельник А. О. До питання створення моделі обчислень в комп'ютері за готовністю даних. Комп'ютерні системи та компоненти // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2017. – Том 8 № 1. – С. 93–99.
 1. Melnyk A. Parallel ordered-access machine computational model and architecture // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2017. – Vol.1, № 2. – P. 93–101.
 2. Mykyychuk M., Остап'юк С. Д. Етапи розроблення системи НАССР на молокопереробному підприємстві // Енергетика і автоматика. – 2017. – № 1. – C. 123–131.
 3. Мельник А. О. Багаторівнева організація кіберфізичних систем [Електронний ресурс] // Х Міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерні системи та мережні технології». – 2017.
 4. Мельник А. О. Наукові напрями створення багаторівневої платформи кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 4–9.
 5. Мельник А. О. Багаторівнева організація кіберфізичних систем [Електронний ресурс] // Х Міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерні системи та мережні технології». – 2017.
 6. Melnyk A., Мельник В. А., Кіт А. Ю. Метод та програмні засоби організації автоматичного синтезу комп'ютерних пристроїв у базованих на ПЛІС смарт-сенсорах КФС // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матеріали третього наукового семінару (Львів, Україна, 13–14 червня 2017 р.). – 2017. – C. 16–31.
 7. Мельник А. О. Наукові напрями створення багаторівневої платформи кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 4–9.
 8. Melnyk A., Salo A. Cyber physical system of parking lot operation [Electronic resource] // The fourth international conference on automatic control and information technology (ICACIT'17) (Cracow, December 14-16, 2017). – 2017.
 9. Melnyk A., Melnyk V., Kit A. UNIX-like operating system extension for real-time FPGA-based SCCS suppor // The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. – 2017. – P. 20–25.
 10. Melnyk V., Kit A., Melnyk A. UNIX-like operating system extension for real-time FPGA-based SCCS support // Intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications (IDAACS) : procedings of the IEEE 9th International conference (Bucharest, September 21-23, 2017). – 2017. – P. 20–25. (SciVerse SCOPUS).
 11. Мельник А. О., Майстренко М. В. Оптимізаційне проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу та інструментальних засобів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 857. – C. 37–47.
 12. Мельник А. О., Козак Н. Б. Метод та засоби автоматичного генерування програмного коду для графічних прискорювачів обчислень. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2016. – Т.7/2. – C. 6–11.
 13. Лопіт І. І., Мельник А. О., Мельник В. А. Оптимізація відображення програмних моделей постійної пам'яті в архітектуру ПЛІС комбінованим методом словника і кодування довжин серій // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2016. – Т.7, № 1. – C. 100–109
 14. Мельник А. О. Інтеграція рівнів кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 61–67. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 15. Мельник А. О., Козак Н. Б. Підходи до програмування прискорювачів обчислень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 68–73. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 16. Мельник А. О., Цигилик Л. О., Майстренко М. В. Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу «Хамелеон» // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 74–82. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 17. Anatoliy Melnyk. Cyber-Physical Systems Multilayer Platform and Research Framework // Advances in Cyber-Physical Systems.- 2016.- №1.-P.1-6. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 18. Anatoliy Melnyk, Viktor Melnyk, Liubomyr Tsyhylyk. Tasks Scaling with Chameleon© C2HDL Design Tool in Self-Configurable Computer Systems Based on Partially Reconfigurable FPGAs // Advances in Cyber-Physical Systems.- 2016.- №1.-P.31-38. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 19. Мельник А. О., Майстренко М. В. Виробництво спеціалізованих процесорів як сервіс // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 56–59. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 20. Ковригіна А. О., Мельник А. О. Використання принципу готовності даних для організації взаємодії компонентів кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 124–129. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 21. Мельник А. О. Багаторівнева базова платформа кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 5–15. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 22. Melnyk A. Computer Memory With Parallel Conflict-Free Sorting Network-Based Ordered Data Access. Recent Patents on Computer Science, volume 8, Issue 1, 2015, pp. 67 - 77. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International).
 23. Мельник А. О. Кібер-фізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 154–161 (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 24. Мельник А. О., Ваврук Є. Я. Алгоритм опису контурів об'єктів за бінарними зображеннями та його реалізація // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2014. – Т.4, № 1. – C. 6–11.
 25. Мельник А. О. Computer Memory with Parallel Conflict-Free Sorting Network-Based Ordered Data Access // Recent Patents on Computer Science. – 2014. – № 7. – C. 57–64.
 26. Мельник А. О., Мельник В. А. Improvement of heterogeneous systems efficiency using self-configurable FPGA-based computing // Proceedings of First Workshop on Sustainable Ultrascale Computing Systems (NESUS 2014), Porto, Portugal. – 2014. – C. 34–41.
 27. Мельник А. О. Пам'ять із впорядкованим доступом на основі багатоблокової пам'яті з довільним доступом // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2013. – Т.4, № 4. – C. 6–15.
 28. Мельник А. О. An Approach and a Method of Information Processing in Computer Using Numbering of the Program Components // Journal Of Applied Computer Science. – 2013. – Т.21, № 2. – C. 57–72.
 29. Мельник А.О. Врахування особливостей графічного процесора в процесі створення засобів автоматичного розпаралелення програм //Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології -2013. -№ 751. - с.3-8.
 30. Глухов В.С., Р.М.Еліас, А.О.Мельник. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем. "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" - науковий журнал, Луцьк – 2013 № 12, С. 103 – 106.
 31. В.С. Глухов, Р.М.Еліас, А.О.Мельник. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами». Луцьк, 3-4 червня 2013 р. Луцьк, 2013 - С. 80.
 32. А.О. Мельник. Самоконфігурування – шлях до впровадження реконфігуровної логіки в масові обчислення.Тези доповідей другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки» ПІКТ-2013р. (Чернівці, 27-31 травня 2013р.) Чернівці, 2013 – С. 14-16( в межах НДР ).
 33. А.О. Мельник, В.А. Мельник. Прискорювачі комп'ютерних систем – від жорсткої до реконфігуровної та самоконфігуровної логіки // Матеріали дванадцятої Міжнародної науково-технічної конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-12_2013)Хмельницький, 2013– Хмельницький, 2013. –С. 99-100.
 34. Anatoly Melnyk, Inna Iakovlieva, Iryna Lisovenko Sorting Networks for Arbitrary Input Length, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 25-28 р.
 35. Anatoliy Melnyk, Maksym Shabatura. User's state control and correcting computerized system with an intelligent feedback, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 232-234 р.
 36. Anatoliy Melnyk, Ivan Moroz, Yevgeniy Vavruk. Description of the Objects Contour, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 199-201 р.
 37. Anatoliy Melnyk, Viktor Melnyk. Heterogeneous computing: from the ASIC-based hardware accelerators to the reconfigurable and self-configurable computer systems, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 9-12 р.
 38. Melnyk, A., Melnyk, V., "Self-Configurable FPGA-Based Computer Systems," Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 13, no. 2, pp. 33-38, 2013, doi:10.4316/AECE.2013.02005, Skopus.
 39. Мельник А.О., Мельник В.А., Мороз І.В., Парамуд Я.С. Використання пам'яті з впорядкованим доступом в процесорах опрацювання зображень//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 118 - 123.
 40. Мельник А.О., Мицко Ю.Є. Виконання поданих потоковим графом алгоритмів з використанням технології GPGPU//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 124 - 130.
 41. А.О. Мельник, В.А. Мельник. Реалізація в ПЛІС пам'яті з впорядкованим доступом з паралельним надходженням даних та індексів // Міжвузівський збірник "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". Науковий журнал Луцького національного технічного університету. Луцьк, 2012. Випуск №8, с.71-76.
 42. C.М. Табенський, А.О. Мельник Пам'ять з впорядкованим доступом на основі асоціативного пошуку. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 112-115
 43. О.М. Бородатий, А.О. Мельник Пам'ять з впорядкованим доступом на базі RAM. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 130-132
 44. А.О. Мельник. На порозі створення кібер-фізичних систем. міжнародній проблемно-науковій міжгалузевій конференції "Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління" (ПНМК-2012). Бучач – 2012 р.-С.36-38
 45. А.О. Мельник, В.А. Мельник. Реалізація в ПЛІС паралельної пам'яті з впорядкованим доступом з попереднім налаштуванням // Матеріали Одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" (ВОТТП_11_2012). Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, 2012р. – с. 68-69.
 46. A. Melnyk, I. Іакоvlіeva. OCA – Graphical System for Algorithm Structure Analysis and Processing. Smart Computing Review, vol. 2, no. 2, February 2012, p. 171-184.
 47. Мельник А.О., Ліщина Н.М. Структура та характеристики векторної пам'яті з впорядкованим доступом на основі налаштовуваної сортувальної мережі//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717 с. 89-95.
 48. Ліщина Н.М. Технічні характеристики векторної пам'яті з впорядкованим доступом на основі налаштовуваних сортувальних мереж/ А.О. Мельник, Н.М. Ліщина // Вісник національного університету «Львівська політехніка» Комп'ютерні системи і мережі.—2011.—№ 14 С. 89-95.
 49. А.О. Мельник. Паралельна пам'ять з впорядкованим доступом: застосування та варіанти побудови. Радіоелектронні і комп'ютерні системи, 2012, №7 (59). С. 119-124.
 50. Ліщина Н.М. Структурна організація векторної пам'яті з змінним та фіксованим впорядкованим доступом/ А.О. Мельник, Н.М. Ліщина // Східно-європейський журнал передових технологій «Інформаційно-управлінські системи». – Харків: Технологічний центр, 2011. - № 6/9(54). С. 52-57.

Контактна інформація

Відповідальні особи