Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Клименко Валерій Андрійович

Клименко Валерій Андрійович

старший викладач кафедри

E-mail: valerii.a.klymenko@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет «Львівська політехніка», ІКТА, кафедра ЕОМ, спеціальність "Комп'ютерні та системи та мережі", кваліфікація – магістр, 2006.
 • Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура з відривом від виробництва, спеціальність 05.13.13 "Обчислювальні машини, системи та мережі", 2006-2009.

Професійна діяльність

 • 2009-2015 - асистент кафедри ЕОМ.
 • 2015- теперішній час - старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Розробка програмного забезпечення для вбудованих систем та систем на кристалі. Дослідження оптимізаційних перетворень для архітектури комп’ютерів з впорядкованим доступом.

Основні публікації

 1. Мельник А. О. Апаратна реалізація циклів програмованих конфігурованих процесорів [Текст] / А. О. Мельник, А. М. Сало, В. А. Клименко // Вісник НУ "Львівська політехніка": №603: Комп'ютерні системи та мережі: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" - Л.: 2007. - С. 94-102.
 2. Клименко В. А. Опрацювання статичних масивів в архітектурі на основі пам'яті з впорядкованим доступом [Текст] / В.А. Клименко // Вісник НУ "Львівська політехніка": №630: Комп'ютерні системи та мережі: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" - Л.: 2008. - С. 61-66.
 3. Мельник А. О. Хамелеон – система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів [Текст] / А. О. Мельник, А. М. Сало, В. А. Клименко, Л. О. Цигилик, А. В. Юрчук //Науково-технічний журнал: Радіоелектронні і комп'ютерні системи, Харків «ХАІ». – 2009. – №5(39). – С. 189–194.
 4. Мельник А. О. Реалізація програмних спеціалізованих процесорів в реконфігуровних прискорювачах універсальних комп'ютерів [Текст] / А. О. Мельник, А. М. Сало, В. А. Клименко, Л. О. Цигилик, А. В. Юрчук // Вісник НУ "Львівська політехніка": № : Комп'ютерні системи та мережі: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" - Л.: 2009. - С. -
 5. Мельник А. О. Апаратна реалізація команд керування програмованих процесорів [Текст] / А. О. Мельник, А. М. Сало, В. А. Клименко // Комп'ютерні науки та інженерія: Матеріали 2-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2007. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – с. 119-121.
 6. Мельник А. О., Клименко В. А., Розробка транслятора з мови високого рівня у машинний код.// Матеріали ІІІ міжвузівській науково-технічній конференції науково-педагогічних працівників - Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій. Львів, 2008. – с. 134-135
 7. Клименко В.А. Перетворення тіла внутрішнього циклу у векторну інструкцію для конфігурованої системи//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 59-63.

Контактна інформація

Відповідальні особи