Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Гребеняк Андрій Володимирович

Гребеняк Андрій Володимирович

Старший викладач кафедри

E-mail: andrii.v.hrebeniak@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет "Львівська політехніка", базовий напрямок "Комп’ютерна інженерія", 2003-2007.
 • Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність "Комп’ютерні системи та мережі", спеціалізація "Комп'ютерні системи медичної та технічної діагностики", 2007-2008.
 • Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність 05.13.05 "Комп’ютерні системи та компоненти". Аспірантура з відривом від виробництва, 2009-2012.

Професійна діяльність

 • 2012-2018 - асистент кафедри "Електронних обчислювальних машин" Національного університету "Львівська політехніка".
 • 2018-теперішній час – старший викладач кафедри "Електронних обчислювальних машин" Національного університету "Львівська політехніка".

Наукові інтереси

Автономні децентралізовані вимірювально-обчислювальні системи, теорія колективної поведінки інтелектуальних систем, багатоагентні системи (multiagent systems), навігація.

Основні публікації

 1. Гребеняк А. В. Лабораторний практикум з дисципліни програмні засоби інтернету речей: навчальний посібник / А. В. Гребеняк. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 83 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол № 60 від 8 грудня 2021
 2. Лихотоп Д. В., Гребеняк А. В., Мельник А. О. Вбудована локальна комп'ютерна Wi-Fi мережа з конфігуруванням за допомогою технології Bluetooth // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 66–86.
 3. Гребеняк А. В., Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Digital interfaces in cyber-physical systems // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2017. – Т.2, № 1. – C. 10–20. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 4. Гребеняк А. В., Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Структура безпровідної взаємодії на нижніх ієрархічних рівнях кіберфізичної системи // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 123–130. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 5. Міюшкович Є. Г., Гребеняк А. В., Парамуд Я. С. Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 857. – C. 65–73.
 6. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Побудова колективу автономних мобільних агентів у геометричні формації // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2016. – Т.7/2. – C. 108–115.
 7. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Чотирирівнева архітектура автономного мобільного агента для децентралізованого самоорганізованого колективу // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 86–93. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 8. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Аналіз та порівняння методів навігації колективу автономних мобільних агентів // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 119–124. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 9. V.A. Golembo, A.V. Grebeniak. Navigation in the collective of autonomous mobile agents, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 247-249 р.
 10. Голембо В.А., Гребеняк А.В. Організація навігації в колективі автономних мобільних агентів//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 61 - 68.
 1. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю., Гребеняк А. В. Проблема організації узгоджених колективних дій автономних мобільних підводних апаратів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.- 2009. № 650. –С. 168-173.
 2. Голембо В. А., Гребеняк А. В. Навігація в колективі автономних апаратів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”, 2010, № 688. – С.77-83.
 3. Голембо В. А., Гребеняк А. В. Організація навігації в колективі автономних мобільних агентів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”, 2012, № 745. – С.61-68.
 4. Гребеняк А.В.,. Голембо В.А. Чотирирівнева архітектура автономного мобільного агента для децентралізованого самоорганізованого колективу // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2015. Т. 6. Вип. 1. -С. 86-92.
 5. Є. Г. Міюшкович, А. В. Гребеняк, Я. С. Парамуд. Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”, 2016, № 857. – С.65-73.

Контактна інформація

Відповідальні особи