Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Грицик Іван Вікторович

Грицик Іван Вікторович

старший викладач кафедри

E-mail: Ivan.V.Hrytsyk@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет «Львівська політехнікка», ІКТА, кафедра ЕОМ, базовий напрямок «Комп’ютерна інженерія», 2003- 2007
 • Національний університет «Львівська політехнікка», ІКТА, кафедра ЕОМ, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація – магістр, 2007-2008
 • Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура з відривом від виробництва, спеціальність 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 2009-2012

Професійна діяльність

 • 2010-2015 - Асистент кафедри ЕОМ.
 • 2015-теперішній час - Старший викладач кафедри ЕОМ.
 • 2012-2020 - Консультант компанії Cypress Semiconductor.
 • 2020- теперішній час - Консультант компанії Infineon Technologies AG.

Наукові інтереси

Цифрова обробка сигналів; розробка систем «Розумний дім»; відмовостійкі обчислення; розробка архітектури та програмування вбудованих систем.

Основні публікації

 1. Ваврук Є.,Грицик І., Вибір методу підвищення візуальної якості зображень // Комп'ютерні системи та мережі. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 36-42.
 2. Ваврук Є.Я.,Грицик І.В., Система оцінювання аналізу параметрів задачі // Комп'ютерні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. А. О. Мельник. - Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 152 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 658). - С. 26-30.
 3. Ваврук Є.Я., Грицик І. Організація відмовостійкості обчислень в системах опрацювання сигналів //Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА ТА ОСВІТА". Луцьк, ЛІРоЛ, 2009, с.85-88.
 4. Ваврук Є.Я., Грицик І.В., Алгоритм організації відмовостійкості системи опрацювання сигналів на основі реконфігурації обчислювальних ресурсів// Матеріали ІХ міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2009”. 21-23 вересня 2009р.Том 1.- Київ, 2009 – с.189-192.
 5. Ваврук Є.Я., Грицик І.В., Аналіз шляхів застосування реконфігурації в моделях апаратної надлишковості // Proceedingsofthe 4-thInternationalConferenceACSN-2009, November 9-11, 2009, Lviv, Ukraine, p.46-48.
 6. Ваврук Є.Я., Грицик І.В., Метод оцінки ефективності проектування відмовостійких систем опрацювання сигналів // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», Металургія та матеріалознавство» Випуск 26 – Луцьк, 2009 – с 22-26
 7. Ваврук Є.Я, Грицик І.В., Підхід до побудови відмовостійких систем опрацювання сигналів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. Збірник матеріалів V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників (Львів, 2010 р.) – Львів: видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2010.-324 с. с.278-279.
 8. Грицик І. Принципи забезпечення відмовостійкості при проектуванні систем опрацювання сигналів., Матеріали 4ї міжнародної конференції молодих вчених «Компютерні науки та інженерія» CSE-2010, 25-27 листопада, 2010,176-177
 9. Ваврук Є. Я., Грицик І.В. Аналіз відмовостійкості систем опрацювання сигналів// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології SAIT-2011», 23-28 травня 2011 р.,Київ, Україна, с.63-64, 2011р.
 10. Грицик І.В. Діагностування функціональних вузлів систем опрацювання сигналів на основі принципів функціонування біологічних об’єктів // Матеріали V Міжнародної наукової конференції "Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання ACSN-2011",29 вересня – 01 жовтня 2011, Україна, Львів, 2011р.
 11. Oleksandr Komarenko, Ivan Hrytsyk, PSOC4 Based Intelligent Water Consumption Meter. Advances in Cyber-Physical Systems (ACPS),Volume 4, Number 2: pp. 75 – 83, 2019.

Контактна інформація

Відповідальні особи