Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Навчальні лабораторії кафедри ЕОМ

Сучасний етап розвитку матеріально-технічної бази кафедри ЕОМ підпорядкований особливому підходу до створення та наповнення навчальних лабораторій. Він полягає у збалансуванні пріоритетності спеціалізованого статусу лабораторій з необхідністю забезпечення певного рівня їх універсальності. За такого підходу універсальності досягають за допомогою базового комплекту програмного забезпечення, а спеціалізації – використанням апаратних та програмних засобів, що відповідають специфіці конкретної лабораторії.

На кафедрі ЕОМ функціонують навчальні лабораторії, оснащені персональними комп'ютерами, сучасними засобами проектування комп’ютерних систем провідних зарубіжних фірм, продуктивними вимірювально-обчислювальними засобами.

Всі робочі місця навчальних лабораторій під'єднано до мережної інфраструктури, яка забезпечує доступ до інформаційних ресурсів та віртуального навчального середовища університету, а також до глобальної мережі Iнтернет.

Більшість лабораторій створено з ініціативи та за активної підтримки завідувача кафедри проф. Мельника А.О.

Контактна інформація

Відповідальні особи