Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Методичні праці у 2021 році

 1. Глухов В.С.

  Комп'ютерна логіка комбінаційних схем, навчальний посібник з дисципліни «Комп'ютерна логіка» для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. С. Глухов – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 455 с.

  ISBN 978-966-941-692-6
 2. Клушин Ю.С.

  Лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерна електроніка", навчальний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / Ю. С. Клушин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 155 с.

  ISBN 978-966-941-693-3
 3. Парамуд Я.С., Миц А.М.

  Навчальний посібник «Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Периферійні пристрої, інтерфейси та драйвери» для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / Я. С. Парамуд, А. М. Миц – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 103 с.

  ISBN 978-966-941-694-0
 4. Пуйда В.Я.

  Лабораторний практикум з дисципліни «Мікропроцесорні системи», навчальний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Я. Пуйда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 293 с.

  ISBN 978-966-941-690-2
 5. Лашко О.Л.

  Лабораторний практикум з дисципліни «Технології опрацювання сигналів та зображень» для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / О. Л. Лашко – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 63 с.

  ISBN 978-966-941-691-9
 6. Ногаль М.В.

  Лабораторний практикум з дисципліни «Програмування, частина 1 (Основи алгоритмізації і програмування) для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / М. В. Ногаль – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 108 с.

  ISBN 978-966-941-689-6
 7. Гребеняк А.В.

  Лабораторний практикум з дисципліни "Програмні заcоби інтернету речей", навчальний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / А. В. Гребеняк – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 83с.

  ISBN 978-966-941-688-9
 8. Глухов В.С., Хомуляк М.О., Бойко Г.В., Жолубак І.М.

  Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів: навчальний посібник для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" / В. С. Глухов, М. О. Хомуляк, Г. В. Бойко, І. М. Жолубак. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 156 с.

  ISBN 978-966-941-695-7

Контактна інформація

Відповідальні особи