Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Стандарт вищої освіти України

Контактна інформація

Відповідальні особи