Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Виступи на науково-технічних конференціях у 2012 році

Перелік доповідей на міжнародних конференціях та симпозіумах, проведених в Україні:

IX Міжнародна науково-технічна конференція "Методи і засоби вимірювання фізичних величин" – "Температура-2012" 25-28 вересня 2012р. Львів.

 1. А.В. Дефір, Я.С. Парамуд Комп'ютеризована система обробки даних від гіроскопічного компасу.
 2. Н.Б. Пилип'як, В.Я. Пуйда Підвищення надійності обміну даними користувачів при зміні однієї зі сторін при застосування IP-спуфінгу.
 3. Р.Т. Грижак, В.М. Сокіл Віртуалізація програмованого простору ПЛІС.
 4. А.Б. Гриник, В.Ф. Ємець Дослідження роботи засобів захисту інформації у вбудованих ОС SYMBIAN.
 5. О.С. Корень, А.М. Сало Автомат для розміну грошей з системою GSM-моніторингу та віддаленим управлінням.
 6. О.А. Погорєлов, В.Я. Пуйда Автономна модульна комп'ютерна система спостереження за територією.
 7. Д.С. Васильєв, В.М. Сокіл Методи та засоби підвищення завадостійкості під час введення аудіо сигналів до комп'ютерної системи.
 8. М.М. Боднарчук, В.Т. КреміньВимірювач імпедансу на базі PSоC 5.
 9. О.І. Гуменюк, Є.Я. Ваврук Процесор обміну системи відеоконтролю та регламентації доступу.
 10. C.М. Табенський, А.О. Мельник Пам'ять з впорядкованим доступом на основі асоціативного пошуку.
 11. І.М. Васюхник, Л.О. Березко Пошук несправностей в локальних обчислювальних мережах.
 12. О.М. Бородатий, А.О. Мельник Пам'ять з впорядкованим доступом на базі PSоC 5.
 13. О.І. Гуменчук, О.І. Акимишин Підсистема моніторингу транспортного потоку.
 14. Я.В. Дембіцький, В.Я. Пуйда Мікропроцесорний вимірювач температури в турбіні авіадвигуна Д-436Т1/ТП/148.
 15. В.В. Дудник, В.С. Глухов Генератор ядер спецпроцесорів оброблення елементів полів Галуа.
 16. М.Ю. Журавель, В.Т. Кремінь Спеціалізований аналізатор WI-FI спектру на основі PSоC 5.
 17. Н.О. Ковтун, В.М. Сокіл Реалізація відладчика ядер для ПЛІС.
 18. В.Л. Кривко, В.С. Глухов Процесор зашифрування та розшифрування інформації на ПЛІС.
 19. К.Ю. Лебединський, Р.А. Наконечний Комп'ютерна система доповненої реальності на основі мобільних обчислювальних пристроїв.
 20. Е.Є. Мальцев, Р.А. Наконечний Спеціалізована система збору даних для дослідження космічної плазми.
 21. О.З. Межва , Є.Я. Ваврук Система вимірювання атмосферних параметрів.
 22. О.В. Муляревич, В.А. Голембо Переваги застосування колективної поведінки агентів для розв'язку задачі комівояжера динамічного характеру.
 23. Є.М. Мотрич, В.С. Глухов Процесор для виконання операцій над елементами двійкових полів Галуа.
 24. М.М. Пищук, Є.Я. Ваврук Система керування двигуном змінного струму.
 25. О.О. Сперанський, В.Я. Пуйда Модуль керування CAN-комунікацією.
 26. Р.К. Третяк, Ю.В. Морозов Геопортал.
 27. М.А. Кавич, Д.Б. Куриляк Засоби контролю та керування мережним трафіком.
 28. О.Б. Даніловський, В.Ф. Ємець Аналіз перетворення Хафа для розпізнавання ліній на зображенні.
 29. Т.М. Кольбух, Ю.В. Морозов Система збору навігаційної інформації.
 30. А.М. Собенко, В.Ф. Ємець Захист інформації у вбудованих ОС WINDOWS PHONE.
 31. Д.М. Стецюк, А.М. Сало Система оплати проїзду у громадському транспорті «електронний квиток» на основі технології MIFARE.
 32. С.В. Четиркін, Ю.В. Морозов Медична інформаційна система.
 33. Г.О. Белак, В.Ф. Ємець Вибір антивірусу для захисту даних в ОС Android.
 34. М.М. Білецький, О.І. Акимишин Підходи до побудови системи ідентифікації особи на основі розпізнавання обличчя методом Віоли-Джонса.
 35. Т.М. Чорний, О.О. Карпін Підхід до оптимізації роботи сервера IP-телефонії Аsterisk за допомогою програмнoї системи моніторингу його стану.
 36. Т.І. Фещук, В.А. Голембо Універсальна адаптивна платформа клієнт-серверної взаємодії на основі мобільних обчислювальних пристроїв.
 37. А.А. Фурманець, О.О. Карпін Геоконтекстний сервіс на основі адаптивного вибору способу визначення біжучих координат для мобільних обчислювальних пристроїв.
 38. Я.В. Гутник, Г.В. Кицун Інтелектуальна програмна система підтримки прийняття рішень для системного адміністрування комп'ютерної мережі.
 39. І.П. Костирко, Я.С. Парамуд Підхід до застосування технології веб-сокетів для асинхронної клієнт-серверної взаємодії веб-програм.
 40. М.А. Ковальчук, О.О. Карпін Програмна система спрощення трикутної сітки 3D обєктів на основі механізмів прорідження.
 41. А.Г. Кузик, В.Т. Кремінь Система прихованої передачі даних в аудіосигналі.
 42. А.В. Луців, Р.В. Бачинський Підходи до побудови планувальника обчислювальних процесів у складі ОС реального часу для конфігуровного процесорного ядра LEON3.
 43. Т.М. Мельников, В.С. Мархивка Вдосконалення роботи програмного генертора потоків даних за рахунок динамічних затримок між пакетами.
 44. А.В. Мороз, В.С. Мархивка Програмна платформа для цифрового телебачення з використанням LUA.
 45. Р.А. Назаревич, А. В. Назаревич Ю.В. Морозов Оптимізація сховища даних
 46. геофізичного моніторингу.
 47. В.Я. Охальський, В.С. Мархивка Виявлення і запобігання витоків пам'яті в керованому коді.
 48. Т.Р. Попів, В.Я. Пуйда Комп'ютерна система організації та проведення одночасного опитування багатьох користувачів за допомогою індивідуальних спеціалізованих терміналів.
 49. Я.В. Псуй, Д.Б. Куриляк Підходи до побудови адаптивної програмної системи моніторингу мобільної безпровідної комп'ютерної мережі.
 50. Ю.Я. Рипка, Я.С. Парамуд Вирішення проблеми спільної роботи з віддаленими інформаційними об'єктами за допомогою протоколу webdav.
 51. Т.М. Січ, В.А. Голембо Децентралізований алгоритм організації автономних мобільних агентів для утримання натовпу.
 52. М.М. Солтис, Л.О. Березко Дослідження ефективності роботи комп'ютерних мереж на підставі аналізу трафіку.
 53. П.Т. Тарчанин, Л.О. Березко Метод адаптивного перерозподілу трафіку в безкабельній комп'ютерній мережі.
 54. А.І. Вінтонів, В.А. Голембо Підходи до вирішення проблеми автоматизації планування процесу підвищення кваліфікації персоналу підприємства.
 55. Ю.А. Волох, Я.С. Парамуд Система індексування та контролю змін внутрішніх веб сайтів з адаптацією часу опитування.
 56. Я.В. Возняк, Л.О. Березко Методи маршутизації трафіку в комп'ютерних мережах за допомогою алгоритмічного методу.
 57. А.І. Якимець, Л.О. Березко Вирішення проблеми розподілу навантаження на веб-сервер на основі диспетчерського підходу.
 58. Ю.С. Зеленюх, О.І. Акимишин Програмна система озвучування тексту.

1-ша міжнародна науково-технічна конференція "Захист інформації і безпека інформаційних систем". 31 травня - 01 червня 2012 р. Львів.

 1. В. Глухов, Р. Еліас. Особливості синтезу генератора ядер секціонованих помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) для пристроїв обробки цифрових підписів.

14-та мiжнародна науково-технiчна конференцiя «Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї» (24 квiтня 2012 р., м. Київ, Україна).- 2012.

 1. Ваврук Є.Я., Грос В.В. Шляхи забезпечення вiдмовостiйкостi систем опрацювання радiолокацiйної інформації.
 2. Ваврук Є.Я., Грицик I.В. Шляхи забезпечення вiдмовостiйкостi обчислень в задачах опрацювання сигналiв

6th International Conference Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT'12). Ukraine, Sevastopol, May, 25-28., 2012.

 1. V. Hlukhov, A. Lukenuk, S. Shenderuk (Ukraine). Data to clock phase alignment technology in scientific information collecting system of space vehicleProgramme.
 2. А.О. Мельник. Паралельна пам'ять з впорядкованим доступом: застосування та варіанти побудови.

Одинадцята міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" ( ВОТТП_11_2012). Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, 2012.

 1. А.О. Мельник, В. А. Мельник. Реалізація в ПЛІС паралельної пам'яті з впорядкованим доступом з попереднім налаштуванням.

Перелік доповідей на міжнародних конференціях та симпозіумів, проведених за кордоном:

XIV International PhD Workshop OWD 2012, 20-23 October 2012, Poland, Gliwice

 1. Ivan Pyshchak, Carrier frequencies detection system of broadcast satellite signals.
 2. Torubka T., Pyuda V. " System for image quality improvement of aircrafts on the base of ADSP BF533".
 3. A. Myts, "Using The Method Of The Perpendicular Placing Of Video Cameras For 3d Coordinates Determination Of Visible Object.

13th International Workshop; Computation Problem of Electrical Engineering, CPEE12, Septenber 5-8, 2012, Grybow, Poland.

 1. Emets V., Rogowski J. Iterative regularization method applied to reconstruction of 3D scattering geometry

Перелік доповідей на державних конференціях і симпозіумах:

ІV-та науково-практична конференція «Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі», 20 - 22 листопада, 2012 р, м. Львів.

 1. Міюшкович Є.Г., Міюшкович Ю.Г. Методологія редагування параметрів тестових завдань в форматі Moodle XML

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія», Миколаїв, 30 – 31 жовтня, 2012.

 1. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю. Підходи до вирішення проблеми самоорганізації колективу автономних мобільних підводних апаратів.

Науково-практичний семінар "Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і в виробництві", Луцький Національний технічний університет (м. Луцьк), 18-19 травня 2012 року.

 1. А.О. Мельник, В.А. Мельник. Реалізація в ПЛІС пам'яті з впорядкованим доступом з паралельним надходженням даних та індексів.

Перелік доповідей на наукових семінарах кафедри:

 1. Зіяд Тарек. Методи та засоби автоматизації конфігурування апаратних прискорювачів обчислень в комп'ютерах. 14.02.2012
 2. Мархивка В. С. Інтернет доступна багатоклієнтська система опрацювання даних геодинамічного моніторингу. 14.02.2012
 3. Гребеняк Андрій Володимирович. Методи та засоби організації колективних дій автономних агентів систем моніторингу оточуючого середовища. 14.02.2012
 4. Грос Володимир Володимирович. Методи та засоби забезпечення відмовостійкості комп'ютерних систем опрацювання радіолокаційної інформації. 6.03.2012
 5. Пищак Іван Іванович. Обробка сигналів на базі вейвлет перетворення в реальному часі 6.03.2012
 6. Олексів Максим Васильович. Способи та засоби ідентифікації об'єктів за їх силуетами 27.03.2012
 7. Грица Р.В. Реконфігуровані бортові комп'ютерні супутникові системи. 27.03.2012
 8. Козак Н.Б. Оцінка апаратних витрат та реалізацію матричної одноярусної комутуючої мережі на ПЛІС сімейства VIRTEX. 27.04.2012
 9. Торубка Т.В. Адаптивна система покращення якості динамічних відео зображень літальних апаратів. 27.04.2012
 10. Костючко С.М. Побудова математичних моделей параметричної чутливості динамічних систем з розподіленими параметрами. 27.04.2012
 11. Пастернак І.І. Комп'ютерні засоби модульної клінт-серверної взаємодії. 04.05.2012
 12. Мельник В.А. Тенденції розвитку персональних суперкомп'ютерів. 04.05.2012.
 13. Чемерис О.В. Методи та засоби забезпечення відмово стійкості вбудованих комп'ютерних систем реального часу. 11.05.2012
 14. Сало А.М. Конфігурована вендингова мережа з моніторингом. 20.09 2012.
 15. Глухов В.С. НВІС системи збору наукової інформації супутника "Січ". 19.10 2012.
 16. Акимишин О.І. Розробка та реалізація Соні/Філіпс передавача звукових сигналів у цифровому форматі та програмованій системі на кристалі. 6.11 2012.

Контактна інформація

Відповідальні особи